י"ד תמוז תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פנחס י"ד תמוז: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9, ואמר איזה פסוק שיגיד על מפטיר. ירד להתפילה 10:05, לא הביט עד שמו"ע בשום ספר, ואח"כ הביט בחומש. ושרו בהוא אלוקינו, ובשעה 1:30 ירד להתוועדות. ודיבר שאז גם הי' הקביעות כמו השנה. דיבר שני שיחות ואח"ז אמר מאמר בתור שיחה, ואח"ז אמר על רש"י ושאל עשרים ושלש קושיות ושאל גם באיזה קושיא אוחזים. ועשה שלום בער ליפסקער שבע ברכות, וגם אד"ש הזכיר את דוד מארוזוב הי"ד שה' ינקום דמם וניצל מכל הניסים. ההתוועדות נגמרה בשעה 4:20, חזר מביתו 8:20, נכנס למעריב 9:05 נסע הביתה 9:50.