י"ז אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי י"ז אלול

נודע, אשר בזמן האחרון יצאו תשובות חיוביות לעשרות (ללא גוזמא) מהתמימים שי', אשר שאלו: האם לבוא לחצר קדשינו לתשרי. לבודדים יצאה תשובה שלילית.

היום נסעו לשליחות כ"ק אד"ש לטשקנט שבאוזבקיסטאן, הת' משה יעקב שי' לינטינסקי והת' יעקב שי' גרנשטט. הם הצטיידו בבקבוק משקה שקיבלו (היום) מהרבי שליט"א במיוחד עבור יהודי עירם.

היום התקיים גם ה'קאנפערנץ' ועידות (טלפוניות של) השלוחים. הועידה נסבה אודות פרסום עניני המשיח לאנשים של"ע אינם יכולים לראות, שעבורם הודפס חומר על משיח באותיות גדולות (עבור אלו שקשה עליהם הראיה), ובכתב ברייל (עבור אלו שאינם יכולים לראות מאומה). בועידה השתתפו השלוחים המתעסקים באירגון שיעורים במסגרת כולל 'תפארת זקנים לוי-יצחק' - שיש להם גם קשר עם אנשים מאושפזים, ויו"ר הועידה היה ר' מנחם שי' גערליצקי - מנהל כולל תפארת זקנים. בועידה השתתפו, בין השאר, ר' מנחם שי שיינגרטן (שהדפיס את החומר בברייל), ר' יוסף יצחק שי' שגלוב (הוגה הרעיון ומדפיס החומר שבאותיות הגדולות), ר' משה שי' בארוסו, ר' יצחק שי' ארנולד, ר' זושא שי' זילברשטיין ממונטריאול (שהנחה את הועידה), ועוד.

את ההודעה על ה'קאנפערנץ' הכניסו לרבי שליט"א בלילה, ולמחרת (ביום רביעי) יצאה הברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א.