י"ז מנחם-אב תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' י"ז מנ"א: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:20, למנחה לא יצא, הי' עסוק באיזה ענין מראי מקומות. נסע הביתה 6:10, חזר 7:20. למעריב יצא 9:33, אח"כ נכנס חדקוב כמה פעמים, ובשעה 12:30 דיבר בטלפון, ובשעה 1:05 יצא אד"ש ונסע הביתה עם קרינסקי.