י"ז מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' טו"ב מנחם-אב

קופת דולרים - יום ראשון התנוססה כרגיל בשולחנות.

תמידים כסדרם, ללא כל דברים מיוחדים.

ב-770 נתלו מודעות מטעם השמירה אודות המשנה זהירות שצריכים לנקוט בימים אלו לא ללכת ברחובות לבד, ועדיף להשאר בבתים וכו' וכו', וזאת היות ומתקרב יום השנה לאירועים שקראו בשנה שעברה עם כל הכרוך בדבר, אך בלב כולם תקוה ובטחון שכאן צוה ה' את הברכה ולא יאונה כל רע בע"ה.