י"ז מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, י"ז מרחשון

תפילת ערבית התפללו מוקדם, 5:30, בפרוזדור שליד חדרו של הרבי, המתענה היום את אחת מ'תעניות בה"ב'.