י"ז מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:15. למנחה נכנס 3:17, בשעה 4:10 נכנס ר' ניסן מינדל והי' עד 5:05, ואח"כ נכנס ליב גרונר, ובשעה 5:10 יצא אד"ש למעריב על יד חדרו התפללו. ואחרי מעריב קרא אד"ש את מינדל חזרה והי' עוד רבע שעה, ואחרי נסע אד"ש הביתה ולא חזר הלילה.