י"ח אייר תש"ל

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 9:00 בבוקר.

היה "פּאַראַד", ובתחילה כולם התכנסו לרחוב איסטערן פּאַרקוויי, והמשטרה עצרה את כל התנועה למשך ארבע שעות!

בשעה 11:00 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ודיבר לפני 6,000 ילדים וילדות למשך כשלושת רבעי שעה. זהו חידוש גדול, כי בד"כ מדבר בל"ג בעומר רק עד רבע שעה כיון שסוכ"ס זהו ילדים, ובעצם גם הפעם דיבר לילדים כרבע שעה – בענין פרשת השבוע ש"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו וגו'" אזי "ונתתי שלום בארץ", "ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות", ואח"כ המשיך לדבר בארוכה אודות הגזירה האיומה של "מיהו יהודי" ותבע שיתפטרו וכו' (זה הופיע בכל העיתונות האמריקאית, ובטלוויזיה בפינה הקבועה בשפה האידיש מידי יום ראשון, השמיעו את השיחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א).

אח"כ עברו הילדים לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א והי' מאוד אופיגעלייגט. היו שעשו עם היד "שלום" לכ"ק אדמו"ר שליט"א וכ"ק אדמו"ר שליט"א עשה להם בחזרה "שלום" עם ידו הק'. זה מראה נפלא לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א לבוש בגדי שבת עם גאַרטעל על גבי בימת עץ גבוהה מעל חצר 770, ועושה "שלום" לכל ילד וילדה.

דרך נסיעתו לאוהל (בשעה 2:00 לערך) עבר דרך הפארק.

מהאוהל חזר בערב, ולאחר תפילת מנחה הופתע הקהל כאשר יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות בלתי צפויה, עד 10:40 בערב, בה דיבר שוב בתוקף על ההרס העצום של חוק "מיהו יהודי". אח"כ התפלל מעריב.