י"ח אייר תשד"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

במוצש"ק – ליל ל"ג בעומר, השכונה כולה תססה מפעילות. כבר ביום ששי הובאו נגררי ענק עליהם מקימים תלמידי כל מוסד את המדגם שתכננו ובנו והעבודה נמשכה עד לשעות הבוקר. במקביל פעלו אנשים אחרים על הקמת בימה מיוחדת מול 770 עלי' יעמוד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ופועלי נקיון ניקו ביסודיות את השדרה בקטע שמול 770. לפנות בוקר סגרה המשטרה באיסטערן פּאַרקוויי את החלק שבין השדרות קינגסטון וברוקלין, וברחבה שתוחמה מול 770 הוצבו כ-4,000 כסאות עבור הילדים.

עם עלות השמש נראתה התמונה הכללית בערך כך: בנין המשרדים הסמוך ל-770 הי' מעוטר כולו בשלטי ענק – שנים עשר הפסוקים, "וידעו כי אתה...", "הריני מקבל" ו"אך צדיקים". למרגלות 770 בימה גבוהה מעוטרת בקטיפה, ועלי' שלט כחול שעליו נכתב באותיות זהובות: "ל"ג בעומר תהי' שנת דברי משיח הילולא דרשב"י", ועל דופנה הקדמי של הבימה עוצבה הכתובת "ל"ד לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, קרנו תרום בכבוד" בצורת כתר.

לצד הבימה הוצבו ספסלים עבור זקני אנ"ש והאורחים המכובדים, והרחבה הענקית ממול המלאה באלפי כסאות אמורה לקלוט את הילדים הרבים – מימין כ"ק אדמו"ר שליט"א הילדות ומשמאל הילדים.

בשעה 9:30 לערך הגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א מביתו ונכנס לחדרו הק' דרך הכניסה הצדדית (בה נכנסים כשמוסרים פ"נ בער"ה), שכן, כאמור, את הכניסה הראשית חסמה הבימה המיוחדת.

הרחבה התמלאה באלפי הילדים שהגיעו מהשכונה ומחוצה לה, בלוויית הורים או במאורגן – ממוסדות הלימוד. בין הילדים עברו להטוטנים ומוקיונים שהוסיפו רבות לאווירה העליזה.

בסביבות השעה 10:30 נטל את הרמקול ר' יוסף שי' גולדשטיין, שהסביר לילדים את חשיבותה של ההתכנסות ושר עמם מספר שירים בליווי התזמורת. בינתיים חילקו המדריכים שקיות ממתקים לילדים ובהם גם שתי מטבעות לצדקה.

בשעה 11:15 לערך יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ונעמד במקומו על הבימה, כשברקע מנגנת התזמורת "אני מאמין". מאחוריו עמדו הרש"ג שי', הרחמ"א שי' חדקוב ור' י.י. שי' העכט – מנחה הכינוס והתהלוכה. בזה אחר זה עלו ילדים וילדות וקראו את שנים עשר הפסוקים, ואח"כ שרו כל הילדים בלוויית התזמורת – "ווי וואָנט משיח נאַו". הש"ץ ר' משה שי' טעלישעווסקי ניגן את ה"יהי רצון", והקהל הצטרף בשירת "שיבנה בית המקדש" כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד את השירה במחיאות כפיים.

הציבור השתתק וכ"ק אדמו"ר שליט"א פתח בדבריו הק'. בשיחה הראשונה הזכיר את סיפור ל"ג בעומר ותלמידי רבי עקיבא, כשההוראה מכך היא שיש לנהוג כבוד איש ברעהו, ואז הקב"ה נותן כח ל"בחוקותי תלכו" – הצלחה בקיום התומ"צ, ובפרט עכשיו, שכולם יושבים מאוחדים, למרות שדעותיהם שונות, ומחליטים לעלות ולהוסיף בתומ"צ, הרי שזה מוסיף עוד בברכת ה' בכל המצטרך, ובעיקר לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.

השיחה ארכה כ-20 דקות, ולאחרי' תרגם ר' י.י. שי' העכט את הדברים לאנגלית.

בשיחה השני' ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א את ההוראה מהענין השני של ל"ג בעומר – הילולא דרשב"י, ממנו יש ללמוד הוראה שתמשך על כל השנה, על אף שמדרגתו של רשב"י נעלית מאוד, וכפי שאמר בעצמו שהוא קשור עם הקב"ה בגופו של "בי' אחידנא, בי' להיטנא", אך צריך ללמוד ממנו שיש להתעסק בתורה באופן ד"תורתו אומנותו" עד כמה ששייך, ובפרט ילדים שאינם מוטרדים מדאגות פרנסה וכדומה, הרי הם פנויים ויכולים לעסוק בתורה. כ"ק אדמו"ר שליט"א קישר את הדברים לשיעור הרמב"ם דיום זה וכן למ"ש בזוהר סוף פרשת בחוקותי, וסיים בברכה שכן כידוע יום זה מסוגל לברכה, ותוסיף לגאולה בקרוב.

בסיום שיחה זו שארכה כ-50 דקות פנה ר' י.י. שי' העכט לכ"ק אדמו"ר שליט"א ואמר שתרגום השיחה יקח זמן רב... וכ"ק אדמו"ר שליט"א השיב שיחזור רק על נקודת הסיום – שתוספת הפעולות בתורה ומצוות תזרז את ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, והוסיף שכנהוג בכל כנס צ"ל גם כאן תורה, תפילה וצדקה (כאמור – בשקיות הממתקים היו שתי מטבעות לצדקה).

לאחר שמילא הנ"ל את הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א וחזר על סיום הדברים, הכריז את שמותיהם של הזוכים בהגרלה – טיסה לאה"ק, ש"ס, רמב"ם ואופניים. בסיום דבריו בירך בשם כולם את כ"ק אדמו"ר שליט"א, והוסיף שנזכה שיוליכנו קוממיות לארצנו, והקהל ענה אחריו "אמן".

התהלוכה החלה לעבור לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, כר' י.י. שי' העכט נושא ברקע דברי הסבר על מהותה של כל אחת מהמוצגים העוברות ומציין את האחראי לביצועה.

בגלל תור ארוך מאוד של הצועדים וכלי הרכב בכניסה לכביש השירות בו עברה התהלוכה, התקשו המארגנים בהכוונת הצועדים וחל עיכוב במהלך התהלוכה. כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בידו הק' מספר פעמים לתמיהה, ושאל את ר' י.י. שי' העכט האם ממתינים במרחק תחום שבת...

לבסוף הסתדרו הדברים והתהלוכה החלה לעבור באופן רציף. בראש נסעה מכונית מפקד המשטרה האזורי ואחרי' צעדו ילדים נושאים דגלי צבאות ה' וארה"ב.

לאחר המשטרה והיחדים הגיע תורם של אנשי הצבא, את ה"מצעד הצבאי" פתחו מספר דגלנים שצעדו לפני התזמורת הצבאית, ולאחריהם צעדו חיילים ברכב וברגל. את חלקם סיימו אנשי הצבא ביריית מספר מטחי כבוד. כשעברו אלה הצדיע להם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בלבוש ססגוני מרהיב עין צעדו ילדי תזמורתו של ר' אלי שי' ליפּסקער בהדרכת בנו הת' יוסף יצחק שי' כשהם מכים במצלתיים ומתופפים בתופים. בהמשך עברה קבוצת מתופפים נוספת של צבאות ה' בהדכת הת' מ. שי' פוגלמן, ואלה אף ערכו במשך מספר דקות "תרגילי סדר" מול בימת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

לאחר שעברה קבוצת אמהות ופעוטות בעגלות תינוק, הגיע המוצג הראשון – תהלוכת עשרת המבצעים של צא"ח. בראש תהלוכה זו נסע טנק המבצעים שעל גגו קיפצו בעליזות שני ליצנים, ולאחריו עשר מכוניות "ארוזות" בכיסוי פלסטיק ועליהן דמויות מעולמם של הילדים המשתתפות בקיום המבצעים (השנה הוחלפו דמויות החיות שאינן טהורות, בהתאם לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות כ' מרחשון).

בהמשך עברה שורת המשאיות ועליהן המוצגים – מעשה ידיהם של תלמידי המוסדות השונים. בין משאית אחת לשני' צעדו ילדי המוסדות השונים שהשתתפו באירוע.

על המשאית הראשונה הוצגו מלאכות שונות הנעשות במשך ששת ימי השבוע, ולאחריהם השביתה בשבת קודש. התצוגה נעשתה ע"י תלמידי ישיבת תות"ל המרכזית 770, ועל המשאית נצבו הת' י. שי' טאובר כמוכר דגים, וי.מ. קוזומינסקי כאופה. השניים זכו לחיוכים מיוחדים מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

המוצג הבא היתה של נשי ובנות חב"ד שהמחישו עריכת אפשערעניש במירון ולאחרי' הדפסת התניא ברחבי העולם – מוצג שנבנה ע"י תלמידי ישיבת תות"ל אושען פּאַרקוויי. במוצג זה נראתה מכונת דפוס בפעולה, וילדים היושבים ולומדים בהתמדה בספר תניא קדישא, ליד מבנים מפורסמים בעולם כמו מגדל אייפל, בניני התאומים בנ.י. ועוד. את המבצע האחרון והטרי הלא הוא לימוד הרמב"ם המחישו תלמידי "תפארת בחורים" ממוריסטאַון; על כל אורכה של המשאית נבנתה יד ענקית – "היד החזקה", ועלי' ספר תורה, ספרי תנ"ך תושב"ע כשהכל מוביל אל יצירתו של הרמב"ם – "ממשה עד משה לא קם כמשה".

ה"קבוצה" מאה"ק המחישה במוצג של "ברית אברהם" את המעבר מגלות לגאולה: בצד אחד של המשאית ישבו יהודים תחת תמונת ענק של "יהדות הדממה" ובין גדרות תיל והתוועדו, ואילו בצד השני על גבעה נשאה בצד דמותו של אליהו הנביא התוקע בשופר בסמוך לתמונת ענק של ביהמ"ק, ולידו רבצו נמר וכבש יחדיו, ועל שלט גדול נכתב "וגר זאב עם כבש".

על כל המשאיות שחלפו הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א בתשומת לב, וכשעברה זו האחרונה הבחין כ"ק אדמו"ר שליט"א כי על גבה נכתבה ברוסית הבקשה "ווי וואָנט משיח נאַו", ועקב אחרי' בעיניו עוד מספר שניות. תלמידי אהלי תורה הפליאו בבנין דגם שהוא העתק מדויק של בנין 770, וממנו יוצא מעיין המשקה את כל העולם – כמו רומא, לונדון וכן הלאה, "לכשיפוצו מעיינותיך".

בקריאה "חנוך לנער על פי דרכו" יצאו תלמידי תות"ל מוריסטאַון; אלה טענו כי "אם לונה פארק – אז על טהרת הקודש": גלגל ענק ועליו תלויים ששת סדרי משנה, קרוסלה מסתובבת עם חמשה חומשי תורה, ומסכתות הש"ס מעופפים על כסאות.

תלמידי "פרי" (ישיבת יוצאי רוסיא) בנו דגמי ענק של ספרי הזוהר, התניא, לקוטי שיחות ורמב"ם, כשאלה נעים על קיר ענק, ובסמוך אליהם נכתב "בהאי ספרא יפקון מגלותא".

"אהבת ישראל" הומחש ע"י תלמידות בית רבקה בעשרות דגלי הלאום של מדינות העולם ומעליהם יורד ביהמ"ק – "בזכות אהבת ישראל".

המכון ליהדות הציג את הגאולה באופן ד"זכו – ארו עם ענני שמיא", ועל המשאית נראה דגם ביהמ"ק כצונח מן השמים.

אחרונים חביבים, שום מתלמידי מוריסטאַון והפעם תיארו הם את המעמד הנשגב בעת מתן תורה בהר סיני.

לאחר שעברו כל המוצגים, המשיך לעבור קהל רב כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מחייך לכולם ומנופף בידו הק' לשלום.

בסיום פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לחזור לחדרו הק', ותחילה שוחח למספר רגעים עם ר' י.י. שי' העכט, ששאל האם כ"ק אדמו"ר שליט"א מרוצה מהתהלוכה, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זייער" [= "מאוד"].

ר' אלימלך שי' ניימאַן (מעסקני גור) הציג לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א את הרב אלי' שי' פישר (ראש הכולל דגור). כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו שלום בלחיצת יד, תודה על השתתפות תלמידי מוסדותיהם בכינוס ושתהיינה הזדמנויות נוספות לעשות יחד באהבת ישראל (אחדות ישראל).

אח"כ נתן ידו הק' לר' אלימלך שי' ניימאַן ועל שאלתו "האם קיבלתי באהבה?" [כוונתו היתה בקשר לבקשת כ"ק אדמו"ר שליט"א (ביחידות הגרפמ"א שי' בחודש אדר שני) שסיום הירושלמי יהי' בפרסום וברוב עם ובאותה הזדמנות אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א שבודאי אינם מרפידים, ור' א.נ. אמר שהוא מקבל זאת באהבה, ועל כך ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א כי ההוכחה לכך תהי' שלפועל הסיום אכן ייערך בפרסום גדול] השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "לא זו בלבד שקבלת, אלא גם קיימת", ואיחל לו הצלחה בכל מעשיו.

עם סיום התהלוכה נהר הקהל הרב לעבר שדרת עמפּאַיער, שם הוקמה "עיר שעשועים" מיוחדת עבור הילדים ובה מתקנים שונים, ביתני משחקים, אוכל כשר למהדרין והכל ספוג באווירת יהדות.

לפני שיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע לאוהל, הורה להדפיס ולהפיץ את מאמר אדמו"ר הזקן "להבין ענין ל"ג בעומר" (מספר "מאמרי אדמו"ר הזקן – ענינים"), וכן משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אודות ל"ג בעומר, ושהדבר יהי' מוכן עד מנחה (בתור שיחה הדפיסו הממונים את הקטע ב"היום יום" לל"ג בעומר), וכך נעשה.

קרוב לשעה 5:00 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסוע לאוהל, ובדרכו עבר דרך "עיר השעשועים". כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע למקום (בידו הק' החזיק ספר רמב"ם) בליווי מכונית משטרה, והריב"ק שבא אף הוא במכונית נפרדת. [מאוחר יותר ביקר במקום גם הרחמ"א שי' חדקוב, ולבקשתו הכריזו לזכור להתפלל תפילת מנחה].

"עיר השעשועים" ננעלה בשעה 7:00, וכ-10 דקות לאחר מכן החל לרדת גשם עז לאחר שבמשך כל היום לא ירדו גשמים למרות אזהרות החזאים...