י"ח אייר תשט"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

היום התקיים "פּאַראַד" מיוחד לכבוד ל"ג בעומר. בשעה המיועדת כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא ואמר שיחה, ולאחר מכן תורגמו הדברים לאנגלית לאלו שלא מבינים את שפת האידיש. לאחר מיכן ביקש כ"ק אדמו"ר שליט"א שהילדים ישירו את הניגון אני מאמין.

אח"כ החלה התהלוכה. כל הילדים החלו ללכת, ובידם שלטים באידיש ובאנגלית - סיסמאות שונות אודות שמירת שבת וחינוך כשר. בתהלוכה זו השתתפו כאלפיים ילדים כ"י.