י"ח אייר תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל.

ההתוועדות התחילה בשעה 7:30. בתחילה דיבר שיחה (אחר אכילת "מזונות" מעט ואמירת "לחיים") עד השעה 8:00, ואח"כ היה מאמר דא"ח (בתחילה ישב מעט והיה ניכר שלא היה יכול להתחיל, וגם בכה בהתחלה, ואח"כ פתח באומרו: און דאָס איז וואָס עס שטייט) וספרתם לכם וגו'. אמירת המאמר ארכה פחות מעט מחצי שעה.

אח"כ (ואחר אמירת "לחיים") דיבר שיחה ארוכה כחצי שעה אודות ילדים שרוצים להעבירם על דתם ולעשותם כופרים ח"ו (באה"ק), ודיבר בזה דברים קשים מאוד. אח"כ היו שיחות בהפסקים, ובכ"א מהשיחות דובר ג"כ אודות רשב"י.

לאחר מכן ניגנו "ניו זשוריצי", ופסקו, ודיבר שיחה אודות אדמו"ר האמצעי (והזכיר ג"כ שאדמו"ר האמצעי היתה לו שייכות לרשב"י כי שניהם נסתלקו באמירת תיבת "חיים", ואמר שלא ראה כן אודות הקשר דאדהאמ"צ ורשב"י, אך כשהוא חושב על זה זה יוצא אצלו כך), והסדר שהיה אצלו בל"ג בעומר שהיו יוצאים לשדה והיו אז מופתים וריבוי גילויים, וסיים שבמילא ינגנו ניגון "ניע זשוריצי" שהיה מיוסד מחסידי אדמו"ר האמצעי (וגם קודם מעט) ואדמו"ר האמצעי ידע מזה און ער האָט זיך געקאָכט אין ענינים וואָס חסידים קאָכן זיך. כמו"כ דיבר אודות כך שצ"ל בשמחה, ואם לא מעצמו הרי לכל הפחות מהזולת, אך מפני העלמות והסתרים גם זה קשה למצוא וע"כ יהיו שמחים מרשב"י, וע"כ ינגנו כנ"ל.

אח"כ ציוה לנגן ד' בבות, ובשעה 10:30 הסתיימה ההתוועדות.

השיחה אודות הילדים כנ"ל, הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להכניסו בהקדם, כי יוציאה לאור באיזה ימים.