י"ח אייר תשי"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

היום התאספו בחצר 770 כ-500 תלמידים מכל התלמודי-תורה וישיבות "תומכי תמימים" ו"אחי תמימים" שבניו יורק והערים הסמוכות, והעמידו את כולם בסדר יפה מאוד, כל כיתה עם מחנכיהם ומדריכיהם, ובשעה 1:00 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א למרפסת (מחדרו צריך לעלות כשבע-שמונה מדרגות בכדי להגיע אלי'), ועל ידו עמדו מהנהלת הישיבה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א סקר את כל התלמידים וציוה לנגן, וניגנו את הניגון "אני מאמין" (בזמן האחרון ציוה הרבה פעמים לנגן ניגון זה, וגם כל הילדים מכירים אותו היטב). אחרי הניגון אמר שיחה (ברמקול שהותקן במיוחד עבור כך), ותוכנו אשר ימי הספירה בכלל ול"ג בעומר בפרט קשורים עם רבי עקיבא ותלמידיו, והלימוד מהם הוא שהלימוד צ"ל ברצון חזק, ואופן הלימוד צ"ל באהבת רעים, ודוקא אז מובטחים שהלימוד יהי' בהצלחה, כפי שהי' אצל רבי עקיבא ותלמידיו.

בסיום השיחה בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א את התלמידים שהשי"ת יעזרם שיהי' להם רצון חזק ללמוד תורה, ושילמדו כפי הרצון של מייסד ומנהל הישיבה כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואז יוכלו להתפאר בהם ולומר "ראו גידולים שגידלתי".

אחרי תפילת מנחה (בשעה 2:30 לערך) ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני התמימים את פנימיות הדברים שדיבר בחצר.