י"ח אייר תשי"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ח"י אייר - ל"ג בעומר

זה שנים מספר הונהג לקיים בל"ג בעומר מצעד של בני נוער ברחובות העיר ברוקלין, ונשיא דורנו כ"ק אדמו"ר שליט"א מקבל את פני המצעד ונושא דבריו לנוער.

השנה התקיים מצעד מפואר ביותר בהשתתפות יותר מששת אלפי בני נוער, ילדים וילדות, מכל שכבות הציבור היהודי בברוקלין ובערי השדה כפילדלפיה, בוסטון, פיטסבורג, מונטריאול ועוד.

המצעד נערך מטעם מחלקת "מסיבות שבת" שעל יד ה"מרכז לעניני חינוך" אשר בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א. מתפקידה של מחלקת "מסיבות שבת" לאסוף ילדי ישראל בכל שכונה ושכונה שבניו יורק מדי שבת בשבתו, ולדבר בפני הילדים על מהות קדושת השבת. השלוחים פועלים במרץ רב לעשות נפשות למען "מסיבות שבת" אלו, ובעיקר בין ילדים שהוריהם עדיין אינם שומרים מצוות.

המצעד המפואר השנה בל"ג בעומר, כלל ילדים וילדות המשתתפים במסיבות שבת אלו. כמאה אוטובוסים נשלחו לרחבי העיר וגם מחוצה לה להביא את הילדים למקום המצעד, ברחוב איסטערן פּאַרקוויי. המשטרה, המורים והמדריכים שמרו על הסדר שהצטיין בדיוק רב. ליד בית מדרשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א – 770 שבאותו הרחוב, הוקמה בימה גדולה ומיוחדת, עלי' קיבל כ"ק אדמו"ר שליט"א את המצעד ונשא את דבריו הק' אל המשתתפים.

הילדים והילדות עברו לפני הבימה ובירכו את כ"ק אדמו"ר שליט"א. הם נשאו כרזות שונות, כגון: "שמרו את השבת", "אל תקנו בשבת", "תנו לילדיכם חינוך יהודי שלם" וכדומה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נשא דברים בפני משתתפי המצעד, ולאחר מכן פצחו הבנים בשירה אדירה של "אני מאמין" בליווי תזמורת, והבנות ליוו את התזמורת במחיאת כפיים, ובשירי "ממצרים גאלתנו" ו"כי בשמחה תצאו" צעדו הילדים לאורח הרחוב, בנשאם הסיסמאות לשמירת השבת ולחינוך הכשר, עד לבואם למקום חניית המכוניות שהעבירו אותם לפרוספקט פארק, שם נערכה סעודת ל"ג בעומר.