י"ח אייר תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע לאוהל.