י"ח אייר תשמ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ח"י אייר - ל"ג בעומר

קראו בס"ת של משיח. אחרי קריה"ת עמד ר' יהושע שי' קאָרף בג"ע התחתון, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לחדרו והוציא לו כמה דולרים (הוא נוסע לטורונטו עבור "מעמד").

מענה על הודעה שהיום יוצאים ח"י טנקים בחוצות נ.י. (בקשר לח"י שנה למבצע תפילין) - הלשון אינו מדויק: "נתקבל ות"ח אזכיר עה"צ שיהא בהצלחה רבה".

נסע לאוהל בשעה 3:00 לערך וחזר בשעה 7:00 (כשעה לפני השקיעה). נכנס למנחה לבוש בסירטוק משי.

אחרי מנחה יצא הריל"ג והודיע שבעוד כרבע שעה תהיה התוועדות.

בשעה 7:50 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות. במשך ההתוועדות הורה לכמה לומר "לחיים", ביניהם למשורר ר' צבי יאיר שי' שטיינמץ - בסמנו לו בחיוך שהוא ישן, לר' ב. שי' אלטהויז, ולרב גרשון מענדל שי' גאַרעליק - על כוס גדולה.

התוועדות הסתיימה בשעה 10:15, ומיד אח"כ התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א מעריב בזאַל הגדול.