י"ח אייר תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר

התחלת היום היתה, כנהוג, עם ילדי "צבאות ה'" שהפעם זכו לתוכנית מעניינת ומגוונת בכינוס גדול שנערך ברחוב מול 770. כבר בשעות הבוקר המוקדמות החלה הכנת הרחבה של שדירת איסטערן פּאַרקוויי; הסדרנים הכינו שורות ארוכות של מושבים לאלפי הילדים האמורים להגיע לכינוס, מחסום של מחיצה חצה את הרחבה לשתיים – מימין הילדות ומשמאל הילדים, וסמוך לחצר 770 הוקמה בימה עבור הנואמים וקצת מאחוריהם הוצבה התזמורת של ר' אלי שי' ליפּסקער.

בסביבות השעה 10:00 החלו להגיע האוטובוסים ובהם הילדים, שחבשו לראשם כובעים המעוצבים במיוחד ליום זה, ונשאו כרזות של ברכות לכ"ק אדמו"ר שליט"א ושלטי "הנה הנה משיח בא". הדבר מזכיר במידה מסוימת את ה"פּאַראַד" הגדול שנערך בשנים שבהן חל ל"ג בעומר ביום ראשון.

המנחה ר' שמעון שי' העכט פתח בדברים על המצב הבלתי-רגיל שנמצאים בו עתה, ואח"כ הזמין את ר' יוסף שי' גאָלדשטיין (המכונה "אַנקל [= דוד] יוסי") לדבר אל הילדים, כרגיל בכל ה"פּאַראַדים" הגדולים.

מיד לאחר מכן החלה התפילה. אל הבימה נקרא הילד זאב וואָלף שי' ליפּסקער לומר את פרקי התהילים כ', צ"א וק"נ, וכל הילדים הצטרפו וענו אחריו פסוק בפסוק.

וכיון שסוכ"ס עומדים ביום שמחה, היתה הפעם תגבורת בשמחה: הזמר החסידי ר' אברהם שי' פריד שר וניגן ניגוני שמחה מעניני דיומא כמו "הנה מה טוב" ו"אני מאמין", ובליווי התזמורת שימח את הילדים לשעה ארוכה.

לאחר מכן הזמין המנחה את ר' שמואל שי' לו – שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א באנגליא – לשאת דברים בפני הילדים, והוא נאם בהתלהבות על יום הסגולה ועל כוחו של כל ילד בימים מיוחדים אלו.

שוב נקרא ר' אברהם פריד אל הבימה, והפעם לא בתור זמר אלא בתור כהן. הוא בירך את כל הקהל ובראשם את כ"ק אדמו"ר שליט"א בברכת כהנים, והילדים ענו מקירות ליבם הטהור בזעקת "אמן".

אח"כ עלו שנים עשר ילדי "צבאות ה'" ואמרו את י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל, והקהל הריע להם במחיאות כפיים סוערות.

וכאן היתה ההפתעה הגדולה: המנחה ר' שמעון העכט גילה לאלפי הילדים והמבוגרים שכ"ק אדמו"ר שליט"א משתתף בכינוס זה, לא רק ברוחניות אלא גם בפועל ממש – ברגעים אלו יושב כ"ק אדמו"ר שליט"א ומביט בנו ובכל הנעשה כאן! ואכן, במשך הכינוס שהה כ"ק אדמו"ר שליט"א בקומה השלישית של 770, ובניגוד לפעמים הקודמות בהן שהה במרפסת הפונה לרחוב יוניון, הנה הפעם – בגלל כינוס הילדים – שהה בצד הפונה לאיסטערן פּאַרקוויי; החלונות היו פתוחים, ועליהם נפרס פלסטיק שדרכו ניתן לראות.

כעת, כשההתרגשות גברה עוד יותר, הזכיר המנחה לילדים את הסיפור הידוע שבשנת תש"ח, כאשר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ חלה, קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א – להבחל"ח – לאביו ר' יעקב יהודה העכט ע"ה וציוהו לאסוף ילדים ולומר איתם יחד את התפילה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לאדוננו מורנו ורבינו". גם עתה, סיים המנחה, נישא כולנו יחד תפילה ותחינה לפני ריבון העולמים שישלח רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א היושב עתה ומאזין לקולם של ילדי תשב"ר – הבל שאין בו חטא.

ההתעוררות של הילדים הגיעה לשיאה, וכולם זעקו-שאגו מפנימיות ליבם "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לאדוננו מורנו ורבינו!".

לבסוף ניגן החזן ר' שניאור זלמן שי' בוימגאַרטן ועמו הזמר ר' אברהם פריד את הניגון הידוע, שהיום מלאו בדיוק עשר שנים מאז הפעם הראשונה שכ"ק אדמו"ר שליט"א ציוה לנגנו ב"ראַלי" דל"ג בעומר – "יהי רצון . . שיבנה ביהמ"ק", והילדים הצטרפו לניגון בהתלהבות.

זה היה סיום הכינוס, אבל תוכניות היום של הילדים לא הסתיימו; מהכינוס הם פנו להביט ב"משיח פּאַראַד" שאחרי שעה קלה יצא לדרכו משדרת קינגסטון, ואח"כ המשיכו באוטובוסים ל"פרוספקט פארק", כנהוג בישראל שביום זה יוצאים הילדים אל השדה.

בצהרי היום הוצתו מנועי המכוניות ויצאה לדרך התהלוכה המיוחדת – "משיח פּאַראַד". ההשראה לרעיון זה היתה תהלוכת 90 הטנקים בי"א ניסן השנה, שהצלחתה המריצה לחזור על המבצע כשהפעם יהיה המסע מוקדש להחדרת התודעה וההכרה כי "הנה הנה משיח בא", ויהווה קריאה לציבור ליטול חלק בפעולות לזירוז הגאולה.

הפעילים רכשו כבר ניסיון בי"א ניסן, אבל המלאכה היתה רבה; היו צריכים לארגן את הרשיונות מהרשויות, להשיג 90 כלי רכב ולאייש אותם בצוותים, להזמין די שלטים וכרזות מכל הסוגים, וכו'. את כל זה נטל על עצמו ה"מטה העולמי לביאת המשיח", ובד בבד עמלו גם צוותות פעילים של תלמידי המוסדות – תלמידי ה"קבוצה" מאה"ק, תלמידי "אהלי תורה", תלמידי הישיבה במוריסטאַון ותלמידות "בית רבקה" ו"מכון חנה" – כ"א בנפרד על בניית ארבע תצוגות ענק ע"ג משאיות, שימחישו מושגים מרכזיים בגאולה העומדת לבוא בקרוב.

ובעוד המטה שוקד במרץ על ארגון התהלוכה, הוקדשו מאמצים ומשאבים באפיק נוסף – תחום ההוצאה לאור. באמצעות אנשי הפקה מהמעולים ביותר בניו יורק, הופק עלון הסברה צבעוני מרהיב עין שהעטיפה החיצונית שלו שואלת "מה, מתי, איפה, מי", ובתוכו יש תשובות ברורות לכל השאלות מתוך המקורות, החל מהתורה שבכתב, הגמרא והרמב"ם, ועד לשיחות הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א בתקופה האחרונה, בהן קבע בבירור ש"הגיע זמן גאולתכם" ו"הנה זה משיח בא" – והכל באנגלית רהוטה ובעיצוב צבעוני מושך, כך שהחומר גם כתוב ברמה נאותה ומוגש באופן המכובד ביותר וגם שוה לכל נפש.

ואחרי ה"הכנה רבתי" הגיע יום התהלוכה. מאז הבוקר הוצבו המשאיות בלב השכונה על שדרת קינגסטון, ועל רחוב פרזידנט חנו תשעים כלי הרכב, ה"טנקים" שעוטרו בשלטים ממתינים לפקודה לצאת לדרך. בינתיים יכל הציבור שבא מרחוק ומקרוב להביט בתצוגות, להתפעל מהמלאכה הרבה שהושקעה בכל פרט, ולהמחיש לעצמו כי הגאולה הקרובה מאוד לבוא היא דבר מוחשי ומציאותי והיא תביא אותנו במהרה אל חידוש העבודה בבית המקדש ואל עולם טוב ומתוקן שבו החרבות יהיו לאתים, הזאב יגור עם הכבש, כל הגלויות יתקבצו ובית הרפואה עומד למכירה כי אין בו צורך...

בחצות היום יצאה לדרכה תהלוכת תשעים המכוניות הנושאות על גבן את השלטים באנגלית "היכונו לביאת המשיח". ראשון כלי הרכב הנוסעים בשיירה היה טנק המבצעים הנוסע מדי יום למנהטן, אחריו משאית מיוחדת שכולה שלט אחד ענק "Moshiach is on the Way" [= "משיח בדרך"], ואחריה נסעו ארבע משאיות ועליהן המוצגים השונים.

על משאית אחת – מעשה ידי תלמידי ה"קבוצה" מאה"ק – היה ניתן לראות את בית המקדש כשהוא יורד במלוא הדרו מן השמים "על ענני שמיא", ומשיח צדקנו, שנראה עטוף בטלית ולבוש בסירטוק וגאַרטל וס"ת של משיח בידו, מציב את שעריו, ולצידו עמד הכהן הגדול ומדליק את המנורה בעלת שבעת הקנים בביהמ"ק, ו"כהנים בעבודתם" – כהנים נוספים נראים ליד המזבח, "לויים בדוכנם" מנגנים בכלי זמר, ו"ישראל במעמדם" המביאים את הביכורים והקרבנות לביהמ"ק.

משאית נוספת, מעשה ידי תלמידי "תפארת בחורים" מוריסטאַון, נשאה תצוגה של כלי נשק חדישים ביותר ההופכים להיות כלי עבודה בבתי חרושת ומכשירים לפיתוח חקלאי – "וכתתו חרבותם לאתים".

המשאית השלישית, מעשה ידי תלמידות "בית רבקה", הציגה את קיום היעוד "וגר זאב עם כבש" – חיות שונות (שנראות אמיתיות), "ונער קטון נוהג בם" – ילד קטן נראה משחק ביניהם.

והמשאית של תלמידי "אהלי תורה" – בה נראה (בין השאר) בית רפואה גדול, ועליו שלט "For Sale" [= "למכירה"], שהרי בזמן הגאולה לא יהיו מחלות בעולם. מאחורי המשאיות הללו נסעו תשעים המכוניות כשעליהן שלטים, חלקם מוארים – "Moshiach is on the Way", ושלטים נוספים מסוג זה.

[וכאן המקום לציין ששלט גדול מהסוג הנ"ל נתלה בימים האחרונים ברחוב קינגסטון, שעליו נכתב גם "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי" ו"הנה הנה משיח בא" – גם באידיש ובאנגלית, וצורתו דומה לזו שעל גבי המכוניות].

כאשר יצאה התהלוכה לדרך, ניתן היה לראות עשרות אנשי עסקים שויתרו על מלאכתם והפכו לחיילים של משיח ליום אחד, והיה מעניין במיוחד לראות כיצד רבים נקטו יוזמות פרטיות להגביר את הפרסום ולמשוך את תשומת הלב, והכוונה ליוזמות מאוד מגוונות, החל ממי שטרח לחבר לגג מכוניתו רמקול שישדר שיחות ק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ועד לעיטורים וקישוטים שונים.

התהלוכה אובטחה ע"י מכוניות משטרה שנסעו מלפנים ומאחור, ובין המכוניות מסוק מיוחד חג מלמעלה וצילם את האירוע. המסלול היה מקראַון הייטס אל הכיכר הגדול "גראַנד אַרמי פּלאַזאַ", ומשם על גשר מנהטן אל לב העיר ההומה עד למסע על השדרה השישית צפונה ועל החמישית דרומה. משם התפזרו איש איש למקומו באותם תשעים מוקדים בהם פעלו בי"א ניסן והפעילות של הפצת היהדות, תוך דגש על עניני הגאולה, נמשכה עד הערב.

[מעניין סיפורו של אחד הפעילים, שבא' המוקדים במנהטן יצא אל הטנק יהודי בעל חנות "כלבו" גדולה. תחילה הוא ניגש מתוך סקרנות, ואחרי שקיבל את חומר ההסברה, קרא בו במקום בהתעניינות ושוחח עם הפעילים לתוספת הסבר – התלהב כל כך עד שהניח את עסקו ובמשך כשלוש שעות (!) עמד ברחוב וחילק את עלון ההסברה לעוברים ושבים...].

לקראת ערב חזרה התהלוכה ל-770. המשאיות עם התצוגה שעליהן נעמדו בחזית בית חיינו, ומי שלא הספיק לראותן בבוקר יכול היה עתה ליהנות מהמחזות הללו.

גם סיום היום היה בשירה ובקשה של "ווי וואָנט משיח נאַו": לפנות ערב נערכה בחצר 770 חופה, ובסיומה פרצו כל הנוכחים בריקוד סוער ובשירת "ווי וואָנט משיח נאַו" – ריקוד שהושפע ישירות מהתצוגה שעדיין עמדה במקום, והתזמורת אף היא הלהיבה את הקהל בריקוד ללא הפוגות.