י"ח אייר תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר

שחרית היה מ-10:00 עד 10:48. שרו ב"שים שלום".

מחוץ ל-770 היה הבוקר ראלי גדול של חיילי צ"ה.

מנחה היה מ-3:15 עד 3:31, וגם עתה שרו ב"שים שלום" (לפני התפילה החזירו את השעון שעל הכותל הצפוני למקומו, אחרי משך זמן שלא היה).

מעריב היה כרגיל, ולפני התיבה עבר ר' מענדל דרייזין לרגל יארצייט.

לאחרונה החליפו את הוידיאו בלובי הכניסה, וכעת מראים קטעים מפאראד ל"ג בעומר תש"נ שצילם גולדשטיין.

ב-11:00 לערך הי' התוועדות של ר"מ ארנשטיין מצפת, בחדר האוכל 1414.