י"ט אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי י"ט אלול

תכונה רבתית מורגשת לקראת שבת סליחות, ובפרט לאחר הבשורה הטובה בדבר מסירת הפני"ם שתתקיים בע"ה במוצש"ק. אנ"ש מכל רחבי העולם מתקשרים למכריהם שבבית רבינו כדי לאמת את השמועות אודות מסירת הפני"ם בערב ר"ה, כדי שברגע שיוודע שהי' פני"ם הם יעלו על המטוס הראשון כדי לזכות ב'לראות ולהיראות'.

את השיעור השבועי בעניני משיח וגאולה מסר הת' שניאור זלמן שי' הלמן שפילפל בענין "שבט לוי בחלוקת הארץ לעתיד לבוא".