י"ט כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, י"ט כסלו

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר קדיש בכל התפילות.

בשעה 8:30 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות. בא' השיחות ערך סיום על מסכת מכות וכן היה ביאור בשער היחוד והאמונה. אמר מאמר ד"ה "פדה בשלום נפשי" שארך כשעה ו-25 דקות.

היתה חלוקת הש"ס, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שמי שעדיין לא לקח על עצמו לימוד מסכת, שיקחו וילמדו במשך השנה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א עשה מגבית.

ניגנו "הושיעה את עמך" ואת ניגוני הרביים, ואח"כ את ניגון אדמו"ר הזקן וניגנו את הבבא הד' ג"פ. בהמשך הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן "אני מאמין" ו"והריקותי לכם ברכה".

בסוף ההתוועדות, כאשר ערך את המגבית (בעמידה), אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהמיקרופון בידו הק': "כאמור כמה פעמים איז דער שמש מכריז אַז מ'זאָל ניט פאַרגעסן מאַכן ברכה אחרונה".

בין השיחות אמר שהיות שהערב, בנוסף להיותו י"ט כסלו, זהו ג"כ "ליל שישי", ובישיבות נוהגים לישב בחברותות, אזי הלילה יאריכו בזה יותר מהרגיל, היות וזהו ג"כ י"ט כסלו.

כמו"כ קישר את המעשה דר' יונה בעל כנפיים עם חנוכה, מהגמ' "פעם אחת גזרה מלכות הרשעה" (יון), ותבע מכך שבמשך ימי החנוכה יפעלו בענין הנחת תפילין, וכמו"כ בימי ההכנה לחנוכה, ושבימים אלו "יתווספו עשרות, מאות ואלפים ורבבות מניחי תפילין".

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:30 לפנות בוקר. בצאתו, ניגן כ"ק אדמו"ר שליט"א "כי בשמחה תצאו".