י"ט מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' י"ט מנחם-אב

היום - ערב כ"ף מנחם-אב, "יום הסתלקות-הילולא של כ"ק הרה"ג והרה"ח וכו' המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל נ"ע שניאורסאהן, אביו של - יבלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א," (נוסח ה'פתח דבר' דקונ' כ"ף מנחם-אב - תש"נ, תנש"א) - הגיעו ל-770 שלוחים רבים, וזאת כמנהגם מידי שנה לבוא לכ"ף מנ"א.

ד"ר טישהאלץ ביקר היום אצל כ"ק אד"ש. וכפי הנמסר, בשבוע האחרון בפרט, ובעת האחרונה בכלל, נמשכת ההתקדמות הבריאותית אצל כ"ק אד"ש, והיא מתבטאת בין השאר בכך שפניו הקדושות של הרבי שליט"א החלו להיראות טוב יותר ולקבל יותר צבע. כמו"כ נמסר שהרבי מוסיף בהתחזקותו, וחוזר אט אט למשקלו.

לקראת הצהרים החלו להגיע לשכונת "כאן ציוה ה' את הברכה" מספר ארגוני שמירה כה'גארדן איינג'לס', אנשי 'כהנא חי', וכמובן גם שוטרים רבים שנעמדו בצידי הרחובות. התעוררות זו באה עקב יום השנה לאירועי ה'פוגרום' משנה שעברה.

ליל כ"ף מנחם-אב

לאחר אמירת כל התהילים (כמידי ערב), לימדו הרה"ח ר' שלום דובער שי' לוין והרה"ח ר' שמואל הלוי שי' הבר, משניות, ע"פ אותיות שמו של בעל ההילולא.

לתפילת ערבית ניגש הש"צ הרה"ח ר' יהושע שי' קארף (הנוהג לגשת מידי שנה בי"ג אייר - יום היארצייט של ישראל ארי' לייב, - אחיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א) שהתפלל במנין של התמימים (הנערך מידי יום בזאל למעלה בשעה 9:30), כשרבים מאנ"ש והתמימים שי' השתתפו במנין זה.

קשה לתאר את ההרגשה הכללית האופפת את כולם ביום זה. הניתן להסכים עם כך שביום זה נתפלל בציבור, ללא נוכחותו הגלויה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וללא תפילתו לפני העמוד???... עד מתי???...

לאחר התפילה יצאו רבים מהתמימים שי' לשכונת קאנארסי למבצע 'ווישרים' והניחו בכל רכב חומר על משיח.

לאחר-מכן התיישבו רבים מאנ"ש והתמימים שי' להתוועדות חסידית שנמשכה עד לאור הבוקר. בין המתוועדים היו הרה"ח ר' נחמן שי' שפירא, הרה"ח ר' גרשון מענדל שי' גרליק (מילאנו - איטליה), הרה"ח ר' שמעון שי' לזרוב (יוסטון - טקסס) והרה"ח ר' יוסף שי' גופין (הרטפורד - קונעטיקעט) שדיברו באריכות אודות מבצע משיח וכו'.