י"ט תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' י"ט תמוז

תכונה רבה ניכרת בימים האחרונים ב770, עשרות מאנ"ש והתמימים רכונים על הגמרות ע"מ לסיים עד תשעת הימים, כדי לקיים את הוראת כ"ק אד"ש לערוך סיומים בימים אלה.

נמסר שכ"ק אד"ש ישב היום כ9 שעות, כמו"כ היום ביקרו אצל כ"ק אד"ש ד"ר טישהאלץ וד"ר גולדשטיין וכפי שנודע המצב הבריאותי ב"ה טוב מאוד.