י"ט תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

שבת חוה"מ סוכות, י"ט תשרי

בליל שבת אחר הסעודה התקיימה התוועדות חסידים בסוכה שבחצר 770. לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 45: 0 1 (מהנהגות כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת התפלה: שומע חזרת הש"ץ בעמידה. בעת אמירת ברכת כהנים מפנה את מבטו הק' לעבר הש"ץ. שומע קריה"ת בעמידה. את ההפטרה שומע בישיבה, ואומר בלחש עם הקורא).

אחרי התפילה התוועד כ"ק אדמו"ר שליט"א בסוכה שבחצר 770. אחת הסיבות להתוועדות היה "קידוש" שערך אחד מאנ"ש לרגל לידת בתו למז"ט. העמידו לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א כוס יין ומזונות, אך כ"ק אדמו"ר שליט"א לא קידש על היין, ואמר רק שיחה אחת, ובה דיבר בעניין לידת בת. מיד לאחר סיום השיחה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהסוכה ועלה למעלה לחדרו הק'.