י' שבט תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי י' שבט

שחרית בשעה 9:30. כמה הנהגות מעת התפילה: א) בגאל ישראל מסיים הברכה ורק אח"כ פוסע ג' פסיעות. ב) בברכת ישתבח אמר שיר ושבחה וכו' בנשימה אחת (בא' הרשימות נכתב: אינני יודע אם כל פעם כך אך בפעם זה הי' כך).

אחר התפילה הלך למקוה, חזר משם בשעה 11:30. בשעה 12:05 שאל אם יכולים כבר לנסוע (לאוהל). כשנכנס לאוטו שאל את י"ק: אויס ס'איז דאָ נאָך וואָס פאָרין מיט (= אם ישנם עוד שנוסעים עמם) ונכנסו רחמ"א חדקוב, ר' שלמה אהרן קזרנובסקי ו[...]. עזב את האוהל בשעה 4:30 [...] והגיע ל-770 בשעה 5 מנחה. לא הלך לביתו. בשעה 6 ירד לביהמד"ר וראה שעומדים עולם באופן שאין יכול ללכת למקומו הרגיל בתפילה ושאל אצל חדקוב ע"ז וענוהו מ'רעכנט אַז ס'וועט זיין אַ מאמר (= הקהל חושב שהרבי יגיד מאמר) (כמו שהי' לפני כמה שנים כשחל קביעות י' שבט כשנה זו). ואמר הרבי: היינט? (בתמיהה) מאָרגען! (= היום? מחר! (כלומר שרק מחר בהתוועדות יאמר מאמר)). היו שלא שמעו זאת וחשבו שיהי' אחרי מעריב, אך חדקוב בא ואמר שלא יהי' מאמר.

אחר ערבית נכנס הרב חדקוב ואמר לו כ"ק אד"ש מחר יהיה קידוש [התוועדות]. ושאל הרב חדקוב להפסוק (שאת הרש"י שלו יבאר הרבי בהתוועדות) ואמר עה"פ וביום השביעי שבת (בשלח ט"ז, כ"ו).