י' תשרי תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

אחרי שסיימו לשיר את המארש, המשיך הרבי שליט"א להביט אל הציבור והמתין לתקיעה (בשונה מהרגיל, שמסתובב חזרה לצד מזרח), ובמשך התקיעה הביט באופן מיוחד על הבעל-תוקע רימ"מ טננבוים (הנ"ל סיפר אח"כ שמראש חשש שלא יהיה לי כוח והעמיד לידו את בנו ר' לוי שי' למקרה שלא יוכל, אך לפועל הוא הצליח לתקוע בעצמו - כנראה בזכות מבטו המיוחד של הרבי שליט"א...).