כ"א אייר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

הגיע מביתו 10:15 א' ניגש אל אד"ש נתן לאד"ש יד ונישקה אח"כ ניגשה אשתו ובנו עם י.י. העכט אד"ש דיבר עמם מעט אח"כ הלך הנ"ל עם אד"ש ודיבר עמו ???? ואד"ש ענה לו באריכות לבסוף הושיט אליו אד"ש את ידו הק' ונתן לו יד.

אח"כ פנה אד"ש לעבר הנשים שעמדו בצד ובידו הק' עשה להם שלום.