כ"א אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש סליחות

היום הוציא כ"ק אד"ש משקה, עבור חגיגת סיום סה"ת (הנ"ל).

בזאל למעלה התקיים המנין הרשמי, ובעת קריה"ת פתחו את כל הדלתות הפונות לג"ע העליון.

כבר בשעות הצהרים, דאגה המשטרה המקומית להביא עשרות רבות של מחסומי משטרה, וזאת, כדי לדאוג לסדר וכו' של קבלת הפני"ם, שתתקיים בע"ה בשעות הלילה.

לאחר תפילת מנחה התקיים סדר ניגונים כשלאח"ז חזר הרה"ח ר' לוי שי' גולדשטיין את המאמר ד"ה כל ישראל, ו' אדר תש"נ.

מוצש"ק

עם צאת השבת הכריז הגבאי הראשי - הרה"ח ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ - ע"ד הסדר שיהי' בעת מסירת הפני"ם. הסדר הוא כדלהלן: תחלה יעברו הקהל מבן שישים ולמעלה, והאורחים - הנוסעים ביום המחרת, שכל אלה יתקבצו בזאל למעלה. לאחמ"כ (באם הזמן יאפשר זאת) יעברו אנ"ש מבן ארבעים ולמעלה שיתקבצו - לשם כך - בזאל למטה. עבור התמימים, מקווים שיהיה בעז"ה יום מיוחד, - ג' דסליחות - שבו יוכלו לעבור במקובץ.

הר' כץ עורר גם, ע"כ, שכפשוט אין הזמן גרמא לדבר עם הרבי וכו' אלא אך ורק למסור וללכת, כדי לא לעכב את התור.

מיד לאחר-מכן מיהרו אנ"ש והתמימים שי' לביתם, כדי לעשות הבדלה, והעיקר, לעשות את ההכנות האחרונות - הנפשיות והגשמיות - הנדרשות, ולחזור ל-770 - כדי לתפוס מקום בתור שדרכו יוכלו למסור את הפני"ם, ולחזות בתואר פני קדשו של אדוננו מורנו ורבינו שליט"א, וכפי שהיטיב לבטא זאת א' התמימים, אשר, שווה רגע זה של המבט של כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת מסירת הפ"נ מכל...

כאן המקום לציין, שהמזכירות והאחראים אמרו - במשך כל הזמן - שהענין עדיין לא סגור, וצריכים להמתין לתשובה סופית מכ"ק אד"ש, ולבינתיים עושים את כל ההכנות הגשמיות הנדרשות - באם תהי' תשובה חיובית.

בינתיים, יצאו כל האנשים מ-770, והאחראים דאגו לסדר את בית רבינו עבור ה'פני"ם', ועבור הסליחות שאח"כ. בחלקו המערבי של בית רבינו דאגו להשאיר פינה עבור סיום הרמב"ם - שנערך באירגונו של ר' מנחם שי' גערליצקי.

הנואם עיקרי של הסיום (שגם סיים והתחיל את הרמב"ם), היה הרה"ג הרה"ח ר' אליהו שי' בוקובוזה (בעהמח"ס "יד אליהו"), שפילפל בעומק בעניני תשובה וגאולה, וההכנות לביאת המשיח.

בין הדוברים היו, הרב סנדר שי' ליברוב - רב ביהכנ"ס 'עדת ישראל - נוסח האר"י' מנצ'סטר-אנגליה ובנו של המשפיע הידוע הרב סעדיה ליברוב נ"ע - שדיבר על חשיבות התשובה בימים אלו, הרה"ח ר' יוסף בן-ציון שי' רייצעס שסיפר כדרכו סיפור חסידי, הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ שעמד על תוכן הפרשה שהיא בענין תשובה מע"ז - המביאה לגאולה, הרה"ח ר' דוד שי' וויכנין - ר"י תפארת בחורים מוריסטאון - ועוד.

בתוקף היות יום זה יום הולדתו, שבו מזלו גובר, בירך הר' מנחם שי' גערליצקי את כ"ק אד"ש, שיתגלה מיד וינהיג את כולנו, ובבריאות הנכונה, לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד נאו.

בסיום השתתפו אישים גדולים כהאדמו"ר מבישטנא - הרה"ג ר' יששכר בערטשע שי' לייפער, הרה"ג הרה"ח ר' אהרן שי' שפירא - השליח והרב דפרדס-כץ, ועוד.

הלילה ניתלו ב-770 (ע"י ר' זלמן שי' ליברוב) שלטים ענקיים שבהם מובאת שיחתו הק' של כ"ק אד"ש בדבר המסי"נ שצ"ל בעניני משיח.

בשעה העשירית - כשעה לפני הזמן המיועד למסירת הפני"ם - יצא המזכיר הריל"ג שי', והודיע, אשר זה עתה הי' בחדרו הקדוש של כ"ק אדמו"ר שליט"א ושאלו באם הרבי יצא לקבל פני"ם היום, והשיב בשלילה. לאחמ"כ שאל, באם יהי' זה לאחר הסליחות, וגם כאן הניד כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו לשלילה.

ידיעה זו עברה במהירות הבזק מפה לאוזן, והקהל שכה חיכה וציפה לרגע זה, נשאר בהלם... הסליחות שנאמרו לאחר-מכן היו בהתאם.

"לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים".

לקראת השעה 1:00 בלילה נאסף קהל גדול בבית רבנו שבבבל והחלו הריקודים של "יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

הרה"ח ר' יוסל שי' וויינברג ניגש לעמוד התפילה והתפלל מתוך כאב לב, כאשר בכמה קטעים אפשר היה לשמוע את הבכי שבקולו...

מקומו של הרבי הוכן כראוי, אך נפקד לעת עתה. הלב כואב.

רבש"ע, וויפל איז א שיעור???

שמע קולנו ה' אלוקינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו...

עם סיום הסליחות פצחו כולם בריקוד "רחמנא דעני". הניגון הושר מתוך רגש רב ומתוך תפילה מעומק הלב. אוי ווי, ריבונו-של-עולם, ענינא... עד מתי???