כ"א מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"א מנחם-אב

בשורות טובות ומשמחות - התקדמות בענין הדיבור. בשעות הלילה כשהמזכיר הרב י.ק. הקריא לרבי כמה מכתבים וחכה למענה קדשו, השיב לו הרבי שליט"א ע"י מענה פיו במשך כמה דקות.

את השיעור השבועי בעניני משיח, מסר הת' משה לייב שי' גרוזמן, שפלפל בענין "ג' ענינים במלכות משיח ובגילויים דלעת"ל".