כ"א מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי, כ"א מרחשון

בשעה 1:45 בא הרבי מביתו וחבילה תחת שחיו. בכניסה ל-770, ליד הדלת, עמד ילד קטן. הרבי הזיזו מעט הצידה ונכנס.