כ"א שבט תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, כ"א שבט

תפילת מנחה התפלל כ"ק אדמו"ר שליט"א בגעה"ת ב-1:20.

חלוקת הדולרים ארכה למעלה מארבע שעות, והיא נמשכה מ-2:00 בערך עד 6:15.

במשך היום נודע כי הלילה לאחר תפילת מעריב יחלק הרבי שליט"א קונטרס ['ועד המסדר' עמל קשות בהכנת הזאל לחלוקה], אך עדיין לא היה ברור לציבור אם יסע לביתו (לקראת כ"ב שבט – כבשנה שעברה), ואם כן – מתי? כך או כך, הציבור הרב שגדש את כותלי בית המדרש לא נזקק להיתלות בהשערותיהם של "יודעי דבר". מיד עם סיום חלוקת הדולרים הגיעה ההודעה שהרבי שליט"א יתפלל מעריב כאן בזאל הגדול למטה, ואח"כ תיערך החלוקה במקום.

הידיעה שמחה את לב הקהל המשתוקק לשמוע את קולו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בעברו לפני התיבה, והציבור הזדרז לתפוס מקומות לקראת התפילה. בד בבד החל ביהמ"ד להתמלא בקהל רב ביותר, הורים וילדים ואפילו תינוקות, לקראת החלוקה.

בשעה 7:05 לערך נכנס הרבי שליט"א לביהמ"ד לקול שירה אדירה של ניגון שנת הצדי"ק – "שובה ה'". למרות הדוחק והצפיפות שהזכירו את ימי חודש תשרי, נוצר שביל שדרכו עבר הרבי שליט"א כשהוא מעודד את השירה עד הגיעו לעמוד התפילה. לפני שהחל להתפלל פנה להריל"ג והודיע שיאמר שיחה אחרי מעריב. בתוך סידורו היה הקונטרס עם שאר הדברים שיחלק.

הפעם התפלל הקהל בקול רם לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת פרשת בשלח שהתפילה צ"ל בקול רם ובשירה, אך העומדים באזור הסמוך לכ"ק אדמו"ר שליט"א יכלו לשמוע היטב את קולו.

להלן פרטים אחדים מהתפילה: את תחילת הקטע 'אהבת עולם' אמר הרבי שליט"א בניגון מיוחד. את פרשת 'ויאמר' שבק"ש אמר כולו בקול רם (אך הנמיך את קולו לפני "ה' אלקיכם אמת").

במשך התפילה הוכן הסטנדר שע"ג בימת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאמירת שיחה, ולאחר התפילה עלה הרבי שליט"א לבימה ואמר שיחה שארכה כ-10 דקות. השיחה המיוחדת כללה התייחסות ליום ההילולא הרביעי של הרבנית נ"ע. הרבי שליט"א אמר כי אלו שנקראו על שמה צריכים להיות דוגמא חיה של מעשיה. כן אמר כי ההסתלקות לא פועלת חסרון ח"ו, ואדרבה, בכל שנה נפעלת עליה נעלית יותר.

לאחר סיום השיחה ירד הרבי שליט"א למטה ושם – במקום הקבוע לחלוקת הדולרים בימות השבוע – חילק את הקונטרס.

תיאור הקונטרס:

הקונטרס נתון בתוך נרתיק פלסטיק המכיל גם שטר של חמש דולר וחתיכת 'לעקאח' בשקית ניילון.

הקונטרס – בן כשישים עמודים, צבעו ורוד – נקרא "קובץ כ"ב שבט, יארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית נ"ע", והוא מכיל שיחות ומכתבים ע"ד מעלת נשי ישראל ובפרט בדורנו זה. בין השיחות: שיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע י"ב-כ' אדר תרצ"ד. שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א: ש"פ משפטים תשמ"ו, יום א' פ' תרומה תנש"א – כינוס השלוחות העולמי, ש"פ בא וש"פ בשלח ש.ז. – ע"ד מעלת נשי ישראל בדורנו זה, ועוד.

החלוקה ארכה כחמש שעות שבמהלכן חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א למעלה מעשרת אלפים קונטרסים! בשעה וחצי הראשונים עברו הגברים, אח"כ הנשים למשך כשעתיים וחצי, ואח"כ שוב הגברים.

בעת החלוקה היה נראה מאוד "אויפגעלייגט" וחייך לעבר רבים מהעוברים. כן עודד בצורה בלתי רגילה את שירת הקהל, והמחזה הזכיר את חלוקת כוס של ברכה בה הרבי שליט"א מפסיק מפעם לפעם ומניף ידו להגברת השירה.

לקראת סיום החלוקה עודד הרבי שליט"א עוד יותר, וכמעט בכל שיר שניגנו עודד בחזקה: המארש הצרפתי, "כי אלקים", "ניעט ניעט" (בו עודד בב' ידיו הק' בשמחה רבה. ולהעיר, שזהו ניגון הקשור לרבנית נ"ע כידוע).

להלן פרטים שנודעו לנו משעת החלוקה:

באופן מיוחד עודד כשעבר הילד שארף שי', צ'רלי שי', הרה"ח ר' עוזיאל שי' חזנוב, מר צ'אצ'קס שי'. לבנו של ר' רמי אנטיאן שי' עודד בב' ידיו יחד. כן עודד באופן מיוחד כשעבר ר' יוסי שי' פיאמנטה. להרב יונגרייז שי' חייך חיוך רחב.

לכו"כ אמר "ברכה והצלחה".

עברו שני ילדים ואמרו "יחי המלך", והרבי שליט"א ענה "אמן" מתוך חיוך רחב. כך גם לכמה וכמה שאמרו "ווי וואנט משיח נאו" וכיו"ב.

לכמה וכמה מהעוברים נתן קונטרס נוסף:

לר' שלום דובער שי' גורודצקי – עבור אביו.

לר' גרשון דובער שי' יעקבסאן – עבור העיתון.

להרב העכט – עבור אוסטרליה.

להרב יצחק דוד שי' גרונר – עבור אוסטרליה.

לד"ר פלדמן – "עבור הפציינטים שלך".

עברה ילדה ואמרה ששמה חיה מושקא. ואמר לה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "חיה, זאלסט ליינג לעבן מיט געזונטע יארן".

לקראת הסוף ניגשו ר' זלמן חאנין ור' לייבל זאיאנץ שיחיו, שהגישו לרבי שליט"א שמונה ספרי תניא שהודפסו לאחרונה. הרבי שליט"א אמר להם "יישר כח", ונתן לכ"א מהם קונטרס נוסף עבור התניא'ס הבאים שידפיסו. בסיום החלוקה ביקש הרבי שליט"א שקית ("אַ זעקל") עבור ספרי התניא. מכיון שלא היו במקום שקיות, השתהה הרבי שליט"א מעט עד שהובאה שקית, ואז לקח את הספרים בידו עם הסידור ושני קונטרסים ופנה לצאת מהזאל. בצאתו הביט לעבר ניירות שהיו על הרצפה והמתין עד שהרימו אותם!

הרבי שליט"א יצא מהזאל בשעה 12:30 כשהוא מעודד את השירה בידו הק', ואז פנה הקהל להזמנתו של ר' משה שי' קוטלרסקי בשבת בהתוועדות, והצטרף להתוועדות חסידית לרגל כ"ב שבט ולרגל סיום הש"ס שנלמד ע"י שלוחים ברחבי העולם.

הקהל התיישב לסעודת מצוה, והרה"ח ר' נתן שי' גורארי' הוזמן לערוך את הסיום. אח"כ לימד הרב י.כ. את ההדרן שי"ל לכ"ב שבט, ולאחר דברי ברכה קצרים מפי הרב מרלאוו שי' החלה ההתוועדות.

בין היושבים היו מחשובי השלוחים, ראשי ישיבות, אנ"ש והתמימים. ראשי המדברים היו: הרב לייבל שי' רסקין, שדיבר על ההכנות לי"א ניסן שנת הצדי"ק, הרב נתן שי' גורארי' שהבהיר בתוקף כי גם על התמימים שבדורנו לעשות את כל הענינים שנתבעו מתלמידי התמימים מאז ומתמיד, הרב שמעון שי' לזרוב שדיבר בדרכו המיוחדת על מהותה של התוועדות חסידית, ועוד.אודיו: