כ"א תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, הושענא רבה

ב-9:40 בבוקר בא מביתו ובירך על הלולב. שחרית התפללו בשעה עשר (ולא באחת-עשרה, כפי שהכריזו אתמול בצהריים). אחרי התפילה חילק הרבי במשך חצי שעה לעקאח לאלו שלא קבלו בערב יום-כיפור. כשניגשתי לקבל עבור מישהו שביקש שאקח עבורו אמר "גמר חתימה טובה" ואחרי שכבר הלכתי קרא לי ואמר: "האסט נישט גענומען ערב יום כיפור פאר זיי? [= לא לקחתי בערב יו"כ בשבילם?]. אמרתי שלקחתי רק לאבא, והם ביקשו. הרבי אמר "נו, גמר טוב". החלוקה הסתיימה ב-1:15.

ליל שמיני עצרת

מעריב של חג ב-7:25. לפני התפילה ציווה הרבי לנגן, עלה בעצמו על שולחן והתחיל לשיר "הושיעה את עמך". ב-9:20 ירד ל"אתה הראת". בין "אתה הראת" הראשון לשני אמר לנגן ניגון שמח ועודד חזק בידיו. לפני "הקפות" התחיל לשיר "ופרצת" וכשהגיע ל"ימה וקדמה" הראה בידיו לכל הרוחות. הקפה ראשונה ושביעית רקד ביחד עם גיסו הרש"ג. אחרי עלינו ממש צעק ג' פעמים "א גוטן יום טוב" ואחר עלה לחדרו. ב-11:30 עלה לסעודה בקומה שניה, עד 12:05.