כ"ב כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ב כסלו: בשעה 1 חזר מביתו ונכנס למנחה 3:15, מסר סידורו להחתן גולדבערג מהדר התורה, ובשעה 5:10 נכנס למעריב, ואח"ז נסע הביתה. הלילה היא "ניתל" וחזר מביתו בשעה 8, ונסע חזרה הביתה 10:50 עם הרבנית.