כ"ב תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל שמחת תורה

למעריב ירד ב-7:10 אך עלה בחזרה להתפלל למעלה. אחרי התפילה התוועדות בשעה 8:35. קידוש ומזונות. הרבי ציווה לכל הזקנים לרקוד וגם רקד בעצמו 20 דקות. במשך ההתוועדות רקד 3 פעמים בעמידה. בשיחות דיבר באריכות אודות ברכת שהחיינו של שמח"ת ומדוע לא מברכים שהחיינו על שמחת בית השואבה. כמו כן דיבר על סוגי העבודה השונים של חנה ופנינה. באמצע ההתוועדות אמר שזה ששתו עד עכשיו יעשו כעין הפסק, ועכשיו יתחילו מחדש. אחר-כך אמר לאלו שהלכו לבתי כנסיות שגם זה לא נכלל בחשבון.

ההתוועדות הסתיימה ב-12:40. אחרי שעה ירד הרבי ל"אתה הראת". בפעמיים הראשונות אמר את כל הפסוקים ובפעם השלישית אמר רק פסוק ראשון ואחרון. כאשר רקד בהקפה עם גיסו הרש"ג, יד על יד, נתן לאנשים לנשק את הספר-תורה. שרו "וכל קרני רשעים אגדע" כמו בלילה הקודם. לפני ההקפה השנייה דיבר עם אנשי הקונסוליה הישראלית. ההקפות הסתיימו ב-3:55. כשיצא את בית-הכנסת עבר ליד ברוך נחשון ומשך פעמיים במגבעתו. ליד חדרו סימן לילדים לשיר.

ב-5:10 ירד הרבי ללמד את הניגון החדש ולחלק משקה. התחיל לדבר בעניין המשקה שהוא רק לאלו שקיימו את התנאי. באמצע הראה בידו לאלו שקיבלו שילכו. לימד את הניגון "כי אנו עמך" [בבא אחת] ואמר שהניגון הקודם [של שתי בבות, שלימד בליל שמח"ת תשי"ז] הוא ניגון של צדיקים והניגון הזה הוא לבעלי תשובה. הרבי שר כמה פעמים את הניגון הזה והמשיך לחלק משקה. היו דחיפות איומות. בשעה 5:30 אמר הרבי: "נאך 15 מינוט שפעטער דארף איך גייען דאווענען [=עוד 15 דקות. אחר-כך אני צריך ללכת להתפלל]". אחר-כך אמר: "נאך [=עוד] 5", "נאך 3", "נאך 2" - ונשאר עוד שתי דקות מיותרות.

בין הדקות האלו אמר (בערך) שמכיוון שכבר לא מקיימים את התנאי וילדים קטנים לוקחים, ממילא אינו יודע אם בשנה הבאה יהיה משקה, וכן בנוגע לניגון - אבל את הניגון ילמד עכשיו ובנוגע למשקה נראה. התחיל ללמד את הניגון "הוא אלוקינו" ואמר שאת הניגון הזה שרו ברוסטוב ובליובאוויטש לפני הרבי רש"ב ונדמה שגם לפני הריי"צ בראש-השנה ב"כתר". התחיל לשיר פעם ופעמיים ועודד בידו. ב-5:55 עלה לחדרו ואחר-כך הלך לביתו.