כ"ג אלול תשכ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ג אלול: הבקר בא אד"ש שעה 10:05, נכנס לקדיש. בשעה 11:20 נסע למקוה ובשעה 12:50 חזר מהמקוה, ובשעה 1:45 נסע לאוהל וחזר 7:10, עשרים וחמש רגעים אחרי השקיעה. נסע עם המעיל החורפי, אמר קדיש בהתחלה לפני אשרי. למעריב נכנס 7:40 ובשעה 8:10 נסע הביתה, ולא חזר הלילה. הלילה בשעה 11 בא האווירון מא"י והיו שם משה ירוסלבסקי כשלשים רוסים ועוד.