כ"ג אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"ג אלול ב' דסליחות

היום יצא בקבוק משקה מאת כ"ק אד"ש עבור הת' השלוחים אברהם שי' קרביצקי ושרון שי' ג'מיל היוצאים לשליחות כ"ק אד"ש לעיר אודסה שבאוקראינה.

היום הגיעה ל-770 קבוצה גדולה של תלמידי התמימים שבאו - מרחבי הארץ - ללמוד במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א ב'קבוצה' תשנ"ג.

הערב הגיעה הידיעה המעציבה ע"ד פטירתו של הגאון הרה"ח ר' ישראל פיקארסקי ע"ה, וזאת לאחר מחלה קשה שפקדה אותו ל"ע.