כ"ג כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"ג כסלו: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:10. למנחה נכנס 3:18, הכה בסלח לנו אע"פ שהי' חתן. נסע הערב הביתה 5:20, חצי שעה אחרי השקיעה וחזר 6:20. נכנס למעריב 6:40, נסע הביתה שעה 12:20 עם קרינסקי.