כ"ג מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק כ"ג מנחם-אב

הבוקר, לאחר התפילה, סימן הרבי בראשו הק' להריל"ג שיתקרב אליו. הלה ניגש, והרבי החל לדבר איתו במשך כמה דקות.

לאחר התפילה התקיימה ב-770 התוועדות מיוחדת. ההתוועדות נסבה אודות יום ההילולא דמינה אזלינן, כ"ף מנחם-אב. בהתוועדות זו דיברו הרה"ח ר' י.כ. ור' פנחס שי' קארף. בהתוועדות חולק גם, ע"י הרה"ח דוד שי' רסקין, משקה שהוציא הרבי שליט"א במיוחד עבור התוועדות זו. בהתוועדות זו - בהמשך להתוועדויות האחרונות - דובר רבות בקשר לצו השעה "לחיות בעניני גאולה ומשיח" ובהמשך לכך אף הכריזו ג"פ "עד מתי".

לאחר תפילת מנחה התיישב הקהל לסדר ניגונים, והרה"ח נחום שי' קפלן חזר מאמר חסידות בע"פ.