כ"ג מנחם-אב תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי כ"ג מנחם-אב

הבוקר הגיע מר אופיר וכ"ק אד"ש מה"מ שילחו. כמו"כ ביקר הד"ר ליברמן, מומחא לפיזיותרפי', וכ"ק אד"ש מה"מ לא קיבלו כבפעם הקודמת. בצהרי היום ביקר מר טוני אצל כ"ק אד"ש מה"מ וכ"ק אד"ש מה"מ קיבלו לכחצי שעה שהיתה בהצלחה. לאחמ"כ הי' מענה על מכתבים ותפילת מנחה.

בצהרי היום התקבלה במשיח ביפער'ס הידיעה המשמחת: מז"ט מז"ט להרב לוי שי' ביסטריצקי לרגל עלותו לכס הרב הראשי בעיר צפת עיה"ק. יצויין כי התמימים ב-770 עקבו בצפי' דרוכה אחר כל מהלך הבחירות, וכאשר נודעו התוצאות השמחה היתה רבה.

בשעה 5:35 נודע אודות תפילת מנחה, וכעבור כ-7 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד ומיד לאחמ"כ נכנס חתן לקבל הסידור מידו הק'. באותו זמן אמר כ"ק אד"ש מה"מ את ה'אשרי' מתוך הסידור. הריל"ג הניח בסמיכות לכ"ק אד"ש מה"מ את הסידור הניתן לחתנים, וכעבור כשתי דקות ארוכות פנה כ"ק אד"ש מה"מ אל החתן ונתן לו את הסידור. לאחמ"כ הורם המסך והש"צ החל בתפילה.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת אחז הש"צ באמצע קדיש בתרא, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט לשמאלו, ואף התקרב מעט לראות את העומדים קרוב. בסיום הקדיש החל הקהל לנגן 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ הרים עיניו לעבר השלט שתלה על תקרת המזגן ממול המרפסת, השלט מ'חגיגת סיום הרמב"ם' שהתקיימה בלילה הקודם, והי' נראה כקורא את השלט מימינו לשמאלו. לאחמ"כ היישיר מבטו לקהל, ובמשך כל הזמן הכה באצבעו השמאלית על יד ימינו, כאשר מפעם בפעם מנענע קלות בראשו. הקהל עמד בצפי' דרוכה, חלקם אף תפס עמדות גבוהות מהרגיל ועמדו בדריכות רבה לראות באם יחזור על עצמו המעמד של אתמול ושלשום - אם לאו. כ"ק אד"ש מה"מ ענה מפעם לפעם 'לחיים' לקהל שאחז כוסיות בידיו, ואף עודד בתנועות חזקות יותר את השירה, וכך נמשך המעמד למע' מ-6 וחצי דקות, או-אז פנה לשמאלו לסגירת הוילון [יצויין כי גם חברי המזכירות עמדו בדריכות רבה. המשב"ק ר' ש.ב. גאנצבורג הועמד הכן לרגע בו יבקש כ"ק אד"ש מה"מ עוגה וכיו"ב, כפי שהי' אתמול ושלשום, אך שוב הוכח בפעם המי-יודע-כמה כי "לא מחשבותי מחשבותיכם"...].

לתפילת ערבית לא זכינו.

הערב התקיים 'קאנפריענץ' של 'ראשי הסטייט', ובין הדוברים כובד גם מזכירו של כ"ק אד"ש מה"מ הרב י.ק.. זה האחרון בישר כמה בשורות טובות ממצבו הבריאותי של כ"ק אד"ש מה"מ, אשר במהלך הפיזיותרפי' שהתקיימה היום עם 'טוני' נעמד כ"ק אד"ש מה"מ על רגליו הק' ולראשונה הרגל ימין עמדה על הרצפה ממש, וישר. עד עתה רגל זו היתה עומדת באויר או שעונה על רגל שמאל.

כמו"כ אמר אשר בנוגע לעין, שלא כפי שהי' בביקור לפני כחודשיים אשר אמרו שבנוגע ל'קטרק' אי אפשר לטפל כעת, הרי שהיום ניתן כבר לעשות טיפול לייזר, ובע"ה הדבר ייעשה בימים הקרובים.

כן סיפר מביקור שני הרופאים שהיו ביום שישי אצל כ"ק אד"ש מה"מ, אשר ביקשו מכ"ק אד"ש מה"מ באם יסכים במשך הזמן לנסוע לאוהל, וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בחיוב.

הם גם שאלו באם כ"ק אד"ש מה"מ יסכים עם הזמן לרדת לביהכנ"ס למטה וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' לחיוב. כמו"כ שאלו באם כ"ק אד"ש מה"מ יסכים לעבור לחדר אחר בנוגע לפיזיותרפי' ע"מ להיטיב עם הדבר, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב.