כ"ג מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ג מ"ח: הבקר בא אד"ש שעה 1:10, ולא יצא למנחה. נסע הערב 4:05 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:47, היחידות התחילה 8:30. נכנס זירקינד עם הבנים שלו, שני אחים הלברשטאם, שלום בער שפירא עם הכלה, ולוי עם הכלה. ר' יוסף וויינבערג, לייב ליין נסע לארץ ועוד. בשעה 1:10 נכנס ר' מאיר הלבערשטאם אבא של חיים ברוך, והי' בערך שעה ואחריו נכנס אחיו ר' משה, ואד"ש קם. התפלפלו בלימוד, ואד"ש אמר לו שהספר שהדפיס ז"א ר' משה, אז יש כתב השורית.. הוא ראה שאד"ש יודע יותר טוב ממנו מה שכתוב בספר שלו! ודיברו בנוגע לאיזה ספר לא כ"כ חילוני, ואד"ש שאל אותו איך זה שהביט בספר הזה? אמר ר' מאיר שמים גנובים ימתקו. ע"ז אמר לו אד"ש שכתוב אצל אדה"ז שהי' מסובב השעון חזרה בזמן שלמד עם בנו של המגיד, ועל היתר הזה מים גנובים ימתקו! ואד"ש סיפר גם שאחד הי' אצלו ושאל אותו למה כעת צריכים חסידות? ענה אד"ש שבזמן הקדמונים שסבך הי' קם ממשנתו, הדבר הראשון הי' שהלך למקוה ואחרי המקוה למד נגלה ואח"כ הלך התפלל, ואחרי התפילה למד גם. אבל אתה איך שאתה קם אתה לוקח העיתון ה"קדוש", ואח"ז אתה הולך להתפלל... ויצא בהתפעלות. ובשעה 3 נגמר היחידות, ואח"כ נכנס חדקוב, ובשעה 3:30 נסע הביתה עם קרינסקי.