כ"ג שבט תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, כ"ג שבט

לתפילת שחרית נכנס הרבי שליט"א כרגיל, ובצאתו בירך נוסעים.

לפני תפילת מנחה נתן את הסידור לחתן שנישואיו היום ונכנס בליווי משפחתו, וחילק להם מטבעות לצדקה. אח"כ יצא לתפילת מנחה.

בסיום קדיש דרבנן סימן באצבעו לחלוקת הדולרים. לא היו במקום דולרים, והרבי שליט"א המתין מעט עד שיגיעו הדולרים.

חילק דולר א' לכ"א.

לכו"כ שאמרו "אַ דאַנק", ענה "צו געזונט".

לכמה שביקשו ברכות ענה "אמן, בהצלחה".

החלוקה ארכה כעשר דקות, ובסיומה הניח דולר א' בסידורו ויצא כשמעודד את השירה לכל עבר.

בצאתו בירך נוסעים.

גם למעלה עמדו שלוחות הנוסעות היום, ובירכן "פארט געזונערהייט, בשו"ט, הצלחה רבה".

לתפילת מעריב נכנס הרבי שליט"א ב-6:50. ניגנו "פרזות תשב", ועודד את השירה.

בסיום התפילה בירך נוסעים.