כ"ג תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' כ"ג תמוז

לקראת שבת קודש יצאו חברי הבד"ץ דקראון הייטס בפני' לכל תושבי השכונה בדבר ההוראה של הרבי אשתקד "שבימי בין המצרים צריך להיות שטורעם מיוחד ביתר שאת וביתר עז בכל הקשור ללימוד עניני גאולה ומשיח", שכל אחד יתחזק בענין זה במשך ג' שבועות אלו, ואף יערכו כינוסים כמה פעמים ברוב עם, ואף הודיעו על מועד הכינוס הראשון ביום רביעי הקרוב כ"ח תמוז ב'בית רבינו שבבבל' בשעה 9:30.

כמו"כ קראו הרבנים ליום תפלה ותענית שעות ביום חמישי ער"ח מנחם אב.

770 מתמלא לקראת שבת, הרבה אורחים ושלוחים הגיעו לטעום מאוירת 'בית משיח' בימים אלו ובפרט כשאוחזים בשבת מברכים מנחם אב בו נולד משיח צדקינו.

בליל שבת קודש התקיים מנין בהול למעלה סמוך לחדרו של כ"ק אד"ש, ו'בלכה דודי' ניגנו בניגון "אורך ימים", ב770 למטה ניגנו כרגיל "יחי אדונינו" ורקדו משך זמן ארוך בעוז וכו'.

הלילה ניגש ד"ר רעזניק לכ"ק אד"ש וברכו כהרגלו מידי שבת בשבתו בברכת 'גוט שבת' וכ"ק אד"ש ענה לו גוט שבת אלא שהי' בשפה ברורה מאוד ובחיתוך לשון, הד"ר מיד העיר לכ"ק אד"ש אפשר איז געקומען די צייט אז די רבי זאל אנפנגען רעדן.. והרבי חייך מאוד.

כמו"כ נודע שב"ה השבוע הי' שבוע מצויין ללא כל סיבוכים.