כ"ד אדר-ראשון תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל ש"ק פ' ויקהל

לקבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 6:20. ב'לכה דודי' ניגן החזן ניגונים שמחים, והרבי עודד את השירה בחוזק, ובמיוחד לקראת הסיום.