כ"ד אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי כ"ד אדר

נותרו ימים ספורים לכ"ז אדר, התאריך הבלתי-נשכח, והאוירה בקרב אנ"ש והת' מלמדת, היום יותר מתמיד, בעמדנו ימים ספורים לפני מלאת שנה למצב הנורא והאיום דחושך כפול ומכופל (היל"ת) - על תביעה ובקשה גם יחד מהשי"ת שישלח רפו"ש לכ"ק אד"ש מה"מ, בהתגלותו תיכף ומיד לעין כל ו"יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה".

בשעה 6:27 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילות מנחה-מעריב. עם סיום התפלה החל הקהל לנגן, כרגיל, את הניגון 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', ואולם לא זכינו לראות את מלכנו... הדבר מהוה 'תזכורת' לתחושה הכבדה השוררת בציבור כי "עדיין לא נושענו". "עד מתי"???!!!

היום ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ הד"ר רעזניק. טרם צאתו, התבטא ואמר לכ"ק אד"ש מה"מ: "נראה לי כי הרבי כבר "עייף" מכל ביקורי הרופאים", וכ"ק אד"ש מה"מ חייך... לאחמ"כ, משעמד לצאת, סימן לו כ"ק אד"ש מה"מ ל'שלום'.

הערב התקיימה בבית משיח חגיגת סיום הלכות תמורה וכל ספר קרבנות, והתחלת ספר 'טהרה' - ב"יד החזקה להרמב"ם". יחד עם זאת התקיימה התוועדות חסידים לרגל כ"ה אדר, יום הולדת הרבנית הצדקנית ע"ה ז"ל, ו"פותחין בדבר מלכות" - השמיעו שיחת כ"ק אד"ש מה"מ משנים שעברו.

את ה'סיום' ערך הרב ר' שמעון שי' סילמאן. הרב יהודה שי' קעלער התכבד ב'פתיחה' של ספר טהרה, וכהרגלו - הוסיף מדילי'.

נואם-אורח הי' הרה"ח ר' אברהם שי' פרידלנד, מראשי ישיבת תו"ת בקרית-גת, שערך 'הדרן' נפלא על הל' תמורה, ואף הוסיף בה"הוראה" שלמדים מהפסוק "לא ימירנו" - שכשמלך המשיח שליט"א נותן הוראה לעסוק ולפרסם עניני משיח וגאולה, והולך השליח ומדבר בענינים אחרים, אפי' אם אצלו זה ב"טוב" - ה"ז אסור (כנאמר "לא ימירנו . . טוב ברע או רע בטוב"), וכל עיסוקינו כעת צריך להיות במה שהורה הרבי. הקהל ישב מרותק וקשוב לדבריו, משך שעה ארוכה.

הרה"ג ר' א' רפפורט מאה"ק דיבר אף הוא בהלכות תמורה. ולאחמ"כ התכבד הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ, שקישר את כל הענינים "עם הזמן".

הריקודים הקבועים בחודש אדר לא התקיימו הערב, משום שבאותה שעה התקיים שיעור ב'עזרת נשים', ע"י הרב מארלאוו שליט"א.