כ"ד אלול תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

הרבי הגיע ב-6:45 בבוקר ונכנס לסליחות. לפלא הדבר אך עובדה היא שהפעם לא הורה הרבי לנגן אחרי הסליחות. אחר נכנס לחדרו (בכלל, נוהג להניח ידו על המזוזה אך לא מנשקה).

לתפילת מנחה נכח חתן. הרבי נתן לו סידור. שוב פעם הבחנתי כי הרבי מכה בתפילת לחש ב"סלח לנו" למרות שאחר-כך לא אמרו תחנון.

בשעה 8:20 בערב שיחה לנשי ישראל שהתאספו בזאל למטה. הרבי נטל את המיקרופון ביד. הגישו לפניו שני מכתבים, קרא בהם ואחר כך אמר שיחה. בסיומה הגישו הנשים פדיון נפש ולאחר-מכן החל משתרך תור של נשים וכל אחת ניגשה לרבי עם חבילת ("פעקל") הבעיות שלה, זמן רב נמשך הדבר. היה מיוחד לראות איך הרבי עונה לכל אחת בסבלנות, בצורה מפורטת, ומברך את כל אחת.

הרבי נכנס לחדרו וכעבור שעה קלה החלה "יחידות" שהסתיימה בשעה מאוחרת בלילה. רק אחרי ה"יחידות" התקיימה תפילת מעריב. הרבי, למרבית הפלא, שוב אמר קדיש. לפני "קדיש דרבנן" העביר ידו השמאלית על מצחו ועיניו (כנראה אמר שורות מסוימות מהתניא) ואמר קדיש.