כ"ד אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ד אלול ג' דסליחות

במענה לשאלת רבים, ולאחר השמועות הרבות בדבר האם יהי' פני"ם, נודע הערב ע"י המזכירות, שד"ר טישהאלץ שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א: האם יהי' היום פני"ם, והשיב בשלילה. האם יהיה בעתיד (בימים הסמוכים), והשיב בשלילה.

במשך שעות היום החלו בבניית החדר המיוחד (בעל החלונות הכהים) שישמש לרבי שליט"א לתפילות הימים הנוראים. חדר זה יהיה בגודל של כ-5 מטר על 3 מטר והוא נבנה על חלקו העליון הצפוני של הפירמידה המערבית.

בשעה 10:00 לערך עברה הלוייתו של הרה"ג הרה"ח, ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש שבליובאוויטש (למעלה מארבעים שנה) ומח"ס "חקרי הלכות", ר' ישראל יצחק פיקארסקי ע"ה. הרב פיקרסקי ע"ה זכה להיות אחד מהרבנים שדרכו הי' הרבי שליט"א מוכר (בשנים האחרונות) את החמץ בערב פסח, וכו' וכו'. מאות מתלמידי הישיבה ותושבי השכונה ליווהו בדרכו למנוחת עולמים. בדרכו עבר הארון גם בבית הכנסת בקווינס - בו שימש ברבנות - שם הספידוהו גדולי תורה, ביניהם הי' גם הרה"ח ר' יוסף שי' וויינברג, שדיבר אודות מעלתו המיוחדת של הנפטר שהי' מושלם בכל ג' הקווין דתורה עבודה וגמ"ח, וזכה לסמוך אלפי תלמידים, שהיום הם משמשים כשלוחים ורבנים בקהילות בישראל בכל קצוי תבל. ר' יוסף שי' ביקש ממנו, אשר כשיעלה למעלה, יעלה להיכל אדמו"ר הזקן - שהרבי שליט"א הוא ממלא מקומו בדור זה - ויעשה שם שערוריה גדולה, וכן להיכל הבעש"ט - שקיבל הבטחה מהמשיח שיבוא ל'כשיפוצו מעיינותיך חוצה' - ולא יעזבם עד שידאגו לשלוח לכ"ק אד"ש רפואה שלימה, ולהביא את משיח צדקנו בקרוב ממש. במקום נכחו כל חברי ההנהלה, שעמדו סביב למטה.

נודע, שלאחרונה הרבי שליט"א מבקש שיקראו לפניו מה שיותר מכתבים ובקשות. בא' הפעמים, כשגמר המזכיר (הרי"ק) להקריא בפני הרבי מכתבים, רמז לו הרבי שברצונו לקבל עוד מכתבים. המזכיר מיהר לחדרו שבבנין המשרדים והביא עוד מכתבים - שגם עליהם קיבל מענה.

בין הדברים המענינים שנודעו, היה גם, אשר בערב שבת קודש - סמוך לכניסת השבת - ביקר ד"ר ווייס אצל כ"ק אד"ש ובעת ביקורו עוררו הרבי - ע"י סימון בידו הקדושה - שימהר, היות והשבת מתקרבת...

כפי המדווח ביומן הקודם אודות ביקורו של ד"ר טישהאלץ, יש להוסיף, שד"ר טישהאלץ סובר שבאם הרבי יצא להתפלל בחדר המיוחד שיבנו בע"ה, זה יוסיף הרבה בבריאותו הק'.