כ"ד כסלו תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ"ד כסלו: הבקר בא אד"ש 11:20, נכנס למנחה 3:20. הדליק חנוכי' ר' זלמן דוכמאן ושרו בהדלקת נרות, ובסוף נענע אד"ש קצת עם ראשו. לא ישב בחזרת הש"ץ. ובשעה 5:10 נסע הביתה וחזר שעה 6, למעריב נכנס 6:46, ונסע הביתה עם הרבנית שעה 10:50.