כ"ד מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' כ"ד מנחם-אב

היום הוציא כ"ק אד"ש (ע"י הריל"ג) בקבוק משקה להרה"ח יהודה לייב שי' רסקין - שליח כ"ק אד"ש במרוקו - עבור חגיגות סיום מחזור התשיעי של הרמב"ם, והתוועדות בביתו של הרמב"ם.

כמידי יום ראשון, גם היום ביקרו ב-770 קבוצות תיירים מרחבי העולם והבחורים זיכו אותם במצות תפילין.

היום התפרסמה הידיעה ע"כ שע"פ התחזית צפויה במיאמי סופת הוריקן, וע"כ מציעים לכל התושבים להשאר בבתים ולא לצאת לרחובות. אנ"ש דמיאמי ובראשם השליח דשם הרב רפאל טננהויז כתבו ע"כ לרבי שליט"א, כשהריל"ג שאל את כ"ק אד"ש האם צפויה סכנה, שע"כ יצטרכו לעזוב את האזור, השיב הרבי בשלילה, וכששאל, האם להישאר, השיב בחיוב. מאוחר יותר, בעיקבות הידיעות שהחלו להגיע בדבר מוחשיות הסערה ובדבר ההרסניות שבה. החלו השלטונות לצוות על האנשים לעזוב את המקום מחמת פיקוח-נפש (וכפי הנודע, מאות אלפים עזבו את המקום). משהגיעו הדברים לידי כך, כתבו עוד הפעם לכ"ק אד"ש על גודל הסכנה שבהישארות, והרבי הגיב שוב בשלילה, הריל"ג שאל גם על משפחה מסויימת הגרה בסמיכות לים (שמשם אמורה להגיע הסופה), והרבי הגיב בפיו בביטול, אה... והורה שלא יעזבו את המקום.

יצויין שלרבים זכורה הסופה שהיתה אמורה להיות באותו מקום לפני כ-15 שנה, שגם אז הורה הרבי שלא לעזוב, ובפועל ממש ברגע האחרון הסופה שינתה כיוון ועברה למקום אחר.

ולהעיר משיחת קודש כ"ק אד"ש אשר "כאשר רואים שישנו "סער גדול בים", "מלכיות מתגרות זו בזו" - צריכים לדעת שהסיבה לכך אינה מפני שגוי א' הסתכסך ונעשה "ברוגז" עם גוי אחר, אלא "בשלי הסער הגדול הזה", כדי שיהודי ידע שמשיח צדקנו עומד לבוא, "הנה זה עומד אחר כתלנו", שכן, "אם ראית מלכיות מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח"!! (התוועדויות תשמ"ה ח"א ע' 670)