כ"ד מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי כ"ד מרחשון

מחוץ ל-770 ועל כתלי 'אהלי-תורה' נתלו היום שלטים ענקיים הזועקים בקול ענות גבורה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

קצת לפני השעה שלוש הגיעה הידיעה שכ"ק אד"ש מה"מ עומד לצאת לתפילת מנחה. ידיעה זו היתה להפתעת ולשמחת הכל, שכן זוהי הפעם הראשונה שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא למנחת ערש"ק בשעה כה מוקדמת. כולם עזבו את הכנותיהם לשבת ופתחו בריצה סוערת לכיוון בית משיח - שהתמלא בתוך דקות ספורות בשלוחים מכאן, תושבי השכונה משם ומהעבר השלישי בחורים שנחתו היישר מהמבצעים.

בשעה 3:06 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד והתריסים הורמו. הש"צ התחיל ב"אשרי", אך כ"ק אד"ש מה"מ סימן בידו הק' לסגירת התריס (עוד לא נגמרה אמירת ה"הודו", ה"פתח אליהו" וה"וידבר"). כעבור כארבע דקות נפתח התריס והריל"ג סימן להתחיל בתפילה.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והש"צ אחז בקדיש בתרא, הוילון כבר נפתח, ושוב ניתן הי' להבחין ב'אמנים' מפיו של משיח צדקנו. בסיום הקדיש החל הקהל את "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ עודד קלות את השירה בתנועות ראשו הק', כעבור כחצי דקה החל לעודד חזק יותר ובתנועות של למעלה ולמטה, ופעם א' אף עודד קלות בידו הק' לעבר הקהל. המעמד נמשך כדקה, ובסיומה סימן בידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 3:25.

לכבוד שבת-קודש הגיעו כבר כל ציבור השלוחים המשתתפים בכינוס. תצויין במיוחד הקבוצה הנכבדה שהגיעה היום מאה"ק, שרק בדרך של לכתחילה אריבער הספיקו להגיע קודם השבת כדלהלן:

אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך

בטיסה של .T.W.A שיצאה עם שחר מאה"ק, הנה שלא עפ"י התכנית, הודיע הקברניט שככל הנראה יצטרכו לנחות נחיתת ביניים בקנדה ופי' הדברים שבשבת לא יוכלו להיות ב-770. בין השלוחים הרבים שבמטוס היה גם השליח הרב שמעון שי' לזרוב (המנוסה בדברים מעין אלו), שניצל את יציאתו של הקרבניט אל הנוסעים, והחל להסביר לו במרץ על נחיצותם של השלוחים להימצא בשב"ק בניו יורק, ועל הברכה שיתן לו "15 שנות חיים נוספות וזכיה בלוטו" באם ינחת היישר בניו יורק. הקרבניט שהתרגש למשמע הברכה, הסכים מיד לבקשה, ואמר: "תגיד לכל החסידים שיתפללו להצלחת המשימה". החסידים כמובן התפללו, וכעבור שעתיים של טיסה, כשפס החוף של נ.י. נראה באופק, הודיע הקברניט ש"הודות לתפילתם של החסידים השוהים עמנו במטוס, אנו עומדים לנחות בע"ה היישר בניו יורק ללא כל תחנות ביניים.

ליל שבת קודש

לאחר שבשבוע שעבר לא זכינו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילת ערבית, והיום כבר זכינו להתפלל תפילת מנחה עם כ"ק אד"ש מה"מ, ובעקבות הזמן שהחל להיות מאוחר, חישבו החסידים שככל הנראה גם היום לא נזכה להתפלל את הקבלת שבת יחדיו עם כ"ק אד"ש מה"מ. אלא שפה היתה גם סברא מנגד, שאולי לכבוד השלוחים שבאו יצא כ"ק אד"ש מה"מ. הנושא הי' מעורפל ובבית הכנסת עמדו כולם וחיכו. הש"צ הרב בערל שי' זלצמן עמד הכן ע"ג השולחן, ובינתיים שום בשורה משמחת לא הגיעה.

בשעה 6:05 יצא הרב ב"צ שי' סטאק מהדלת הראשית והודיע "קבלת שבת". בריצה ובשמחה נכנסו כל אלו שהמתינו בחוץ וכעבור כעשר דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד,

הקהל ניגן את המארש של ר"ח כסלו (כמנהגו בימים האחרונים, לנגנו בכניסת כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד) והש"צ התפלל במתינות ובעריבות. את ה'לכה דודי' ניגנו בניגון של ר"ח כסלו כשב'בואי בשלום' הוא הוחלף ב"חיילי אדונינו" כשבסיומו שרים את הניגון עם המלים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" - כפי שרגילים לנגן מידי שבוע בשבוע זה תשעה חדשים.

בסיום התפלה (6:42) יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, הקהל בירך ג"פ "גוט שבת" וכ"ק אד"ש מה"מ הנהן בראשו הק'. הניגון "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" פרץ כמעצמו והקהל שר במרץ רב. מאחורי כ"ק אד"ש מה"מ נראו ארבעת חברי המזכירות והמזכיר האישי הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב - שרקד לפי קצב הניגון ועידודו של כ"ק אד"ש מה"מ - ושתי חברי ההצלה. הלחץ ב¬770 הי' כבחגים וזאת עקב ריבוי הקהל שהי' בלעה"ר. כ"ק אד"ש מה"מ החל לעודד את השירה, כשהפעם באופן מיוחד ובשמחה רבה. במשך כל הזמן עודד בראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל ומפעם לפעם מניד את ראשו באופן חזק ובמהירות, לימין ולשמאל, קדימה ואחורה. הקהל ניסה להשיג את הקצב, אך ללא הועיל, וכעבור למעלה משש דקות סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק' לסיום, וסגרו את הוילון. השעה היתה 6:48.

הקהל, ובמיוחד שליחי המלך, המשיך לרקוד על מקומו בהתלהבות רבה והשמחה הרקיעה שחקים. רבים ציינו את אריכות הזמן וריבוי התנועות החזקות להם זכינו עתה.

לאחר התפילה הלכו כולם לביתם לסעוד את סעודת השבת. לשלוחים הוכנה סעודת שבת מיוחדת באולם אהלי תורה, כשבהמשכה התקיימה התוועדות וכינוס מיוחד. דברי פתיחה מסר הרב משה קוטלרסקי ואחריו חזר הרב מרדכי שי' גלזמן - שליח כ"ק אד"ש מה"מ בריגא שבלטביא - על שיחת הקודש שאמר הרבי אשתקד לשלוחים. הרב יוסף שי' העכט נשא דברים חוצבי להבות אש אודות החשיבות הרבה והעבודה העיקרית שהשלוחים צריכים להתעסק עתה בחיי היום יום, שכולם צריכים להסתובב סביב הנושא "משיח". הרב ברוך שלמה שי' קונין דיבר בחום ע"כ שכולנו בני אותו אבא, ו"אחים אנחנו", נקום ונתפלל לרפואתו הקרובה והשלימה של אבינו הרבי, וכולם נעמדו והחלו לנגן "יחי אדוננו..." משך זמן. אח"כ ביקש-הפציר ר' שלמה "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח הוא יוליכנו קוממיות לארצינו" כשכל אחיו השלוחים אחריו. בהמשך נאמו גם הרה"ח ר' יוסף שי' מינקוביץ והרה"ח ר' נחמן שי' סודק שדברו על הצורך להעמיד את הנושא של "להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו" כמשימה עילאית.

ההתוועדות היתה מיוחדת, וא' מהשלוחים (ב.ש) אף 'חימם' את הקהל בנושא המשיח, וזכה למחאות כפיים נמרצות. מאוחר יותר ישבו להתוועדויות קטנות שנמשכו עד לשעות הלילה המאוחרות.