כ"ד תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק מברכים החודש מנחםאב, כ"ד תמוז

לקריה"ת במנין הסמוך לחדרו של הרבי פתחו את דלת חדרו של הרבי, והדלת נשארה פתוחה עד לאחר 'ברכת החודש'. לאחר התפלה נערכה התוועדות כרגיל בכל שבת, דיברו הרה"ח י.כ., הרה"ח פנחס שי' קארף והרה"ח יוסף ישעי' שי' אייברהמס, הרב דוד שי' רסקין קיבל מהריל"ג משקה של הרבי להתועדות זו וכפי שנמסר, כ"ק אד"ש מזג בעצמו בידו הקדושה (השמאלית) לתוך הגביע ע"מ לתת למשתתפים בהתוועדות.

ר' י.כ. העיר ע"כ שהיום המצב ב770 הגיע לידי כך שכל דבר שמדברים נכתב ע"ג הנייר כך שזה מגביל מאוד. לאחמ"כ סיפר את המשל הידוע מאחד שלמד את מלאכת ה'בעל עגלה' ולאחר זמן מסוים בחן אותו המלמד ושאלו מספר שאלות והמתלמד ענה עליהם יפה, אחת השאלות היתה מה עושים כשהעגלה שוקעת בבוץ והנבחן השיב מיד, אמר לו המלמד - לא למדת טוב, לאחר סדרת שיעורים נוספים בחנו שוב ובהגיעו לשאלה הזאת, ענה - זאת היא בעי' קשה, ואז אמר לו המלמד עכשיו תפסת. והנמשל: שצריכים אנו לדעת ראשית כל שהמצב הזה הוא לא טוב וכו' וכו', לא לחפש כל מיני הסברים ועצות וכו'.

בהמשך דבריו דיבר על כך שבמצב הזה כשמחפשים מה צריך לעשות כדי שהרבי יבריא וכו' ראשית כל יש לנו את מה שהרבי בעצמו אמר בפירוש בשיחות שלו שזהו לימוד השיחות והמאמרים שלו וזה צ"ל העיקר, ובפרט שע"י זה מתקשרים לנשיא הדור וכו'.

לאחמ"כ התוועד הרב פנחס שי' קארף והנושא עליו דיברו ועוררו הי' ענין המשיח כשמזכירים את אלו הטוענים שצריכים לחשוש ממה יאמרו וממילא להתעסק בעניני משיח על אש נמוכה ואחד המשפיעים אמר שאלו קבוצה קטנה שאין צריכים להתעסק עמה כלל וכלל וצריכים להמשיך ובכל השטורעם בעניני משיח וגאולה.

כמו"כ תלמידי ישיבת קיץ מוריסטון (שבאו לשבת) התוועדו בזאל למעלה והריל"ג נענה לבקשתם והתוועד עמם מעט הוא סיפר כמה סיפורים שהרבי סיפר בא' ההתוועדויות בקשר לרבי הקודם (הסיפורים במלואם במדור 'סיפורי חסידים') וסיים בסיפור מכ"ק אד"ש שלפני כמה חדשים ביקרו בדולרים משפחה אחת שהתאוננה על כך שאבדה להם מרגלית יקרה ששווי' כ70,000$ וחיפשו בכל הבית ולא מצאוה, והרבי בירך את האשה "תמצאי את זה" ולפני שבוע הם שלחו מכתב לכ"ק אד"ש שב"ה מצאו...