כ"ד תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

חמישי, כ"ד תשרי

כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר היום עם הרב מנחם זאב הלוי גרינגלאס על-כך שצריך בשבתות ויו"ט ללבוש "זיידענע זופיצעס". בין הדברים הזכיר שהוא, כ"ק אדמו"ר שליט"א, עדיין הולך (בימות החול) בחליפה קצרה.