כ"ה מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"ה מנחם-אב

אתמול ביקר ד"ר הירשמן אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, וע"פ הדיווחים, נוכח שהתחזקותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א ניכרת יותר ויותר. כן נודע שהד"ר שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א שאלה בלימוד, והרבי השיב לו ע"כ בדיבור. היום התפרסם בעיתוני ניו-יורק, דבר ראייתו השמיימית והמדהימה של מנהיג דורינו - כ"ק אדמו"ר שליט"א, בענין המופת שאירע במיאמי.

הערב התקיימה ב-770 חגיגת סיום הלכות עדות והתחלת הלכות ממרים ברמב"ם.

בין הדוברים היה גם הרה"ח ר' לייבל שי' שפירא שדיבר בשידור ישיר ממיאמי וסיפר בפרוטרוט את השתלשלות הדברים, להלן קיצור דבריו:

במוצש"ק דווח בכלי התקשורת אודות ההוריקן הגדול שעומד להופיע במיאמי, והוסיפו, שכזה הוריקן עוד לא היה, ועפ"י התיכנון הוא עומד לערוך במקום חגיגה שלימה. בבוקרו של יום ראשון הוסיפו והחמירו בנזקים, וטענו, שככל הנראה הם יהיו בלתי הפיכים, וע"כ חובה לעזוב את המקום.

אנו, כחסידים, כמובן שלא עושים דבר בלא לשאול את דעתו הק' של הרבי שליט"א. תחילה היה זה הרב רפאל שי' טננהויז ששאל (ע"י הריל"ג): היות ומורים לכולם לעזוב את המקום האם גם עלינו לעזוב? וע"כ השיב הרבי בראשו פעמיים לשלילה. ז"א שעל כולם להישאר? והרבי הניד בראשו פעמיים לחיוב. הריל"ג הוסיף ואמר: אז אמסור להם שהרבי אומר שכולם ישארו? ושוב השיב הרבי בראשו פעמיים לחיוב. המשיך הריל"ג ואמר: הם גם מבקשים ברכה שהסופה לא תזיק, והרבי הניד בראשו לברכה.

מאוחר יותר, בשעות הצהרים, החלו להשמע ברדיו אזהרות חוזרות ונשנות אודות הסכנה הגדולה וע"כ שזוהי סכנת נפשות להשאר בעיר. בינתיים, מתקשר אלי אברך חב"דניק שגר ממש סמוך לחוף הים, 'לעבן אושען', ושואל אותי, מה לעשות? עניתי לו שאשאל את דעתו הק' של הרבי שליט"א. התקשרתי לרב גרונר ומסרתי לו את הענין. בשעה 12 בצהריים מתקשר אלי הרב גרונר ואומר ששאל את הרבי 2 דברים. א) היות ואומרים שהסכנה גדלה, האם בכ"ז עליהם להשאר? והרבי השיב בחיוב. ב) בקשר לאברך הנ"ל, הגר בסמוך לים, האם גם הוא יכול להישאר בביתו? וגם כאן השיב הרבי בחיוב.

מאוחר יותר, בשעה 3, בעיקבות השמועות שהסתובבו ע"כ שהרבי הורה שבאם מצווים ללכת, אז שילכו. התקשרתי להריל"ג ושאלתיו בדבר נכונות השמועה, וענה שזהו שקר, אך ברור הדבר שאין ענין ללכת על מסירות נפש ולשבת בכלא רק בכדי שלא לצאת מהעיר. הריל"ג ניצל הזדמנות זו ובירר אצלי את המצב העכשווי, כדי למוסרו לרבי שליט"א, וסיפרתי לו, שברדיו אומרים, שכזה הוריקן עוד לא הי' לעולמים, ובשנת 1932 היה הוריקן דומה שהרג אלפי אנשים, אך היום צפוי הוריקן הרבה יותר חזק והרבה יותר קשה. בשמעו את כל זאת, אמר לי, שידווח ע"כ לרבי שליט"א וישאל שוב את דעתו הק'. לאחר כרבע שעה הוא מתקשר אלי, ואומר לי, שמסר לרבי את כל מה שאומרים ברדיו והרבי (עם ראשו) ביטל את זה מכל וכל ואמר אה... הוא הוסיף ושאל: ז"א שמה שהרבי אמר קודם נשאר בתקפו? והרבי השיב בחיוב. אז אפשר למסור להם שישארו? והשיב בחיוב.

בינתיים, אצלינו במיאמי, הכבישים ריקים. נפש חי' לא נראית בעיר. בשעות הלילה כבר דיברו אודות מהירותה של הסופה שאמורה להגיע למהירות של כ-160 מייל (כ-250 קילומטר בשעה) ושהגלים יגיעו לגובה של כ-20 פוט. לפועל היו נסים גדולים ובבוקר ניתן היה להפגש בבתי כנסת ולהיווכח שלכולם שלום. אמנם בלילה, הפחד, מקול שאגת הרוחות וקריסת העצים והבתים, היה איום, אך לפועל, חוץ מבית אחד, בו נשברו החלונות, לא היו נזקים. ולמשל, ליד ביתי נעקרו עצים משרשם ורק בנסים נפלו לצד השני, כך שביתי נשאר שלם. ליד ביתו של א' מאנ"ש ניזוקו בתים, אך ביתו נשאר שלם, וכשראה אותו ידידו, שלא מאנ"ש, אמר לו: אם כך, אני רוצה להיות ליובאוויטש'ער. מיותר לציין, שבביתו של האברך שהתגורר בסמוך לים, לא רק שלא קרה כלום, אלא אפילו טיפה אחת של מים לא נכנסה לשם.

הערב יצאו רבים מהתמימים שי' למבצע משיח בשכונת 'פלטבוש', הם הדביקו מודעות בהם כתובים מספרי הטלפון של ה'וועדה לדוברי עברית', דרכם ניתן לשמוע שיעורים ולארגן חוגי בית בנושא משיח וגאולה.

יצויין שמבצע זה צבר בזמן האחרון תאוצה גדולה, וזאת בעיקבות חזרתם של רבים מהתמימים שי' מה'מרכז שליחות' וה'קעמפים'.