כ"ה מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי כ"ה מרחשון

הרבי הגיע מביתו רק ב-2:05, ובשעה שלוש הודיע שלא יצא למנחה. בשעה 7:30 נכנס לחדרו הרב רודשטיין. בדיוק באותו זמן עברתי ליד הדלת וראיתי את הרבי מתכופף ומזיז משהו שהיה על הרצפה. הרבי היה ללא המגבעת.

8:30 'יחידות'. ב-10:45 נכנס הרב מנחם פרוש. הרבי קם לכבודו מכיסאו ונתן לו שלום. כשיצא סיפר שהרבי אמר לו איזה סיפור יספר בי"ט כסלו, כנראה שבכפר חב"ד. רק זאת הסכים לספר לנו מתוכן הדברים, ועוד הבנו מדבריו שמה שסיפר שמואל אבידור הכהן היה נכון, כי הסתפקנו מעט באמיתות דבריו, ועתה נודענו שגם עם הרב פורוש דיבר הרבי כמעט באותם עניינים.